Connect with us

İslam

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Yahudiler’e Verdiği Cevaplar (14)

23 Nisan 2022 – 02:55

Yirmi yedinci soru şuydu: Hz. Adem’den önce cihanı kim tutmuştu?
Hazret-i Peygamber (s.a.v.)’in cevabı şuydu:
-“Hak Teala Adem’den önce yeryüzünü meleklere, cinnilere vermişti. Onun aslı şuydu ki, Hak Teala bu cihanı yaratıp, Yeri ve Göğü bu biçimde düzenleyince, kendi nurundan bir bölük melek yarattı. Ve İblis’i onların üstüne hükümdar kıldı. Nice zaman İblis o meleklerle taat ve ibadet eyledi. O zaman da şeytanın adına Haris derlerdi. O kadar ibadette bulundu ki Hak Teala’nın buyruğu geldi. Göğe çıkıp yükseldi. Her bir gök katında üçer yüz yıl ibadet eyledi. Allahü Teala’ya yakınlardan oldu. Hem de o rütbeye yükseldi ki, bir gün İsrafil (a.s.), Cebrail (a.s.)’a:
-“Ey Cebrail, eğer sen bir günah işleyecek olsan neylersin?” dedi. Cebrail (a.s.) da:
-“Haris’i şefaatçı kılarım! Hak Teala’dan bağışlama diletirdim!” diye cevap verdi.
Bundan sonra Allahü Teala yer yüzünde bir taife daha ateşten yarattı ki onların adına Cânn derlerdi. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Allah, Cânn kavmini dumansız bir ateşten, alevden yarattı.” (Rahman suresi, ayet: 15) Zira “Mâric” ateşin yalınına (dumansız ateşe) derler.
Allah, lanetlediği İblisi de onlara başkıldı. İblis’in adı, süryani dilinde Azazil idi. Arap dilince de Haris’ti Allahü Teala bu Cânn adındaki Melaikeyi yalnız Yerde, Arz’da oturttu, ta ki Hak Teala’ya ibadet etsinler. Allahü Teala yeryüzünde nice mahluklar da yarattı ki, bunlar dört ayaklılardan, kuşlardan ve yırtıcılardandı. Ve bu Cânn taifesi yeryüzünde Allahü Teala’ya ibadet ettiler. İblis onlara egemendi, hakimdi. İblis’in makamı birinci gökyüzündeydi ve nurdan yaratılmış meleklerle birlikte ibadette bulunurdu.
Bundan sonra Allahü Teala onu, 300 yıl Cennet’e hazine başı, bekçi yaptı. Ama Cânn taifesi Allahü Teala’ya asi oldular. Kan dökmeğe ve fesada başladılar. Allahü Teala da birinci gök meleklerine buyruk saldı. Bu melekler yere indiler. İblis’i onlara hükümdar koydu, onlar bu Cann taifesinin kimisini kırdılar. Kimisini yerlerinden koğdular. Sürüp denizlere, adalara bıraktılar ve melekelere, Allahü Teala yeryüzünde İblis’le birlikte olmalarını ve Hak Teala dergahına itaat edip, başeğmelerini emretti. Yer ülkesini bütün onlara verdi. Yer yüzünde İblis padişah oldu. Hem melekler arasında buyruğunu sürdürdü ve Allah’a ibadet ederdi. Kimi yerde, kimi gökte 1000 yıl böylece ibadet etti.
Bundan sonra İblis’in gönlüne kibir ve kendini büyük görme duyguları geldi. Öyle düşüncelere daldı ki: “Benim gibi kim vardır ki bunca meleklere padişah oldum. Bütün yer yüzü benim hükmümün, elimin altındadır. Hem benim yaptığım bu iş kimin elinden gelir ki bunca Cann’ı yeryüzünden sürdüm?. Yer’in bütün onarımlı, bakımlı yerlerini ellerinden aldım!” dedi.

Sırları bilen Hak Teala Hazretleri İblis’in bu fikrini biliyordu. Ama halk bilmiyordu. Halka da bunu bildirmek diledi. Ve halkın çok ibadette bulunmasından gurura düşmemelerini istedi.

Haberde gelmiştir ki İblis, Yer’de ve Gökte o kadar ibadette bulundu ki yerlerin de, göklerin de melekleri İblis’in çok ibadette bulunmasına şaşıp kalırlardı. Allahü Teala, İblis’in bu sırrını meleklere göstermek diledi. Ta ki melekler çok ibadette bulunduklarına ne kibirlensinler, ne de kendilerini çok sevip gururlansınlar…

Yirmi sekizinci soru: Sorun ona ki Allahü Teala Adem (a.s.)’ı ne için yarattı ve nasıl, ne yolda yarattı?

Cevabı da şu idi: Hak Teala İblis’e vahiy kıldı. İblis’e uyan meleklere de:
-Ben sizden gayri bir halk yaratırım ve Yer ülkesini sizden alıp ona ve onun çocuklarına veririm, onu halife kılarım! Diye buyurdu. Nitekim Kur’an-ı Kerim ‘de şöyle buyurulur. “Rabbin bir zaman meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım! demişti.” (Bakara suresi, ayet: 30)
Vakta ki melekler bunu işittiler. Yer ülkesinin ellerinden çıkacağını anladılar. Şöyle dediler: “Yarab! Yer’de fesat çıkaracak, kanlar dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni tesbih ve takdis ile sana ibadet ederiz!” (Bakara suresi, ayet: 30) O zaman Allahü Teala meleklere şöyle buyurdu: “

Ben o şeyleri bilirim ki siz bilmezsiniz! dedi.” (Bakara suresi, ayet: 30)
Sonra: “Ademoğulları belki fesat ederler, kanlar dökerler. Ama onların içinde benim elçilerim, nebilerim, velilerim ve salih kullarım gelse gerektir. Onlar din bilginleri, hikmet sahipleri, zühd ehli ve salih kullar olacaktır. Ve İblis Allahü Teala’nın mutlaka bir halkı yaratacağını anlayınca, öyle sandı ki onlar da melekler gibi nurani yaratıklar olacağını ve kendisinin buyruğu altında bulunacağını sandı. Gönlünden de şöyle bir düşünce geçti:
-“Eğer Hak Teala bu halkı yaratıp yer ülkesini onlara verirse ben askerimi toplar, o halkla savaş yaparım. Cann’lıları sürdüğüm gibi onları da yerinden sürerim” dedi.
Hak Teala da bu yaratma fikrini bildirmeyi diledi. Yine vahyedip şöyle buyurdu: “Rabbin, meleklere şöyle demişti: Ben balçıktan insanı (Beşeri) yaratacağım.” (Sad süresi, ayet: 76) ve şöyle bildirdi:
-“Onu bu Yer’e padişah yaparım!” O zaman İblis:
-O halk ki balçıktan yaratılırsa bu Yer’i benim elimden alamaz. Çünkü ben ateşten yaratıldım. O ise balçıktandır. Ateş, balçıktan üstündür! dedi. (Çünkü ateşin rütbesi bütün unsurlardan yücedir. Ve toprağın mertebesi ise bütün herşeyden daha aşağıdır. Neyin rütbesi yüksek olursa o daha da faziletlidir.)
Bu İblis’in fikridir. Fakat netice böyle olmamıştır. İblis’in iddiasının aksine, topraktan yaratılan Adem (a.s.) yeryüzüne inerek, yeryüzünün hükümranlığını, ateşten yaratılan İblis’in elinden alarak, üstünlüğünü ispatlamıştır.

Rasul-i Ekrem, bu yolda cevap verince, o yahudi bilginleri:
-Gerçek söyledin sen, ya Muhammed ne cevap buyurdunsa, dediler. Bu Tevrat’ta da böyledir ki sen söylemiş oldun. Sen hak peygambersin. Seni inkar edenler kafir kişilerdir! Dediler.
Beş bilgin de parmak kaldırıp müslüman oldular.
Ebu Cehil, bu hali görünce kudurmuş köpeğe döndü:
-“Sizin Muhammed ile ittifakınız varmış! Muhammed sizi azdırdı! diyerek yürüdü, gitti. Ona uyanlar da kendisiyle birlikte gittiler. Ama çok kişiler iman getirdiler…

Kaynak: a.g.e. ; s. 80

Devamını okuyun
Yorum yapmak için tıklayınız

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İslam

Beş hakîkî bayram

2 Mayıs 2022 – 19:48

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bayram günü sabah vaktinde Allâhü Teâlâ, meleklerini yeryüzünün her tarafına gönderir. Her bir melek, bir sokağın başına geçerek: ‘Ey ümmet-i Muhammed! Kerem sahibi Rabb’inizin huzuruna çıkın. Çünkü o, bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor.’ der. Bunu, insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlûkat duyar. İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında, Allâhü Teâlâ, meleklerine: ‘Ey meleklerim! Bir işçi, işini bitirince alacağı karşılık nedir?’ buyurur. Melekler, ‘Ey Rabb’imiz! Alacağı, ücretinin tam olarak ödenmesidir.’ buyururlar.

Allâhü Teâlâ, onlara: ‘Ey meleklerim! Sizleri şâhit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı olarak ben de onlara rızâmı ve mağfiretimi veriyorum.’ buyurur. Sonra Allâhü Teâlâ: ‘Ey kullarım! Benden isteyin. İzzetime ve celâlime yemin ederim ki bugün dininiz veya dünyanız için benden ne isterseniz onu vereceğim.’ buyurur.”

Müminin, Ramazân-ı şerîf ve Kurban bayramlarından başka; şu beş vakitte beş hakîkî bayramı daha vardır:

  1. Sol yanındaki melek, yazacak kötü bir amel bulamadığında.
  2. Sekerâtü’l-mevtte (ölümün şiddetli hâlleriyle kendinden geçmişken) müjdeci melekler gelip “Merhaba ey mümin, sen cennetliksin.” diye müjdelediklerinde.
  3. Kabre konulduğu vakit, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğunda.
  4. Rahmân olan Allâh’ın Arş’ı altında enbiyâ, evliyâ, âlimler, şehitler ve sâlihler ile beraber gölgelendiğinde.
  5. Kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden daha karanlık, bin yıl iniş, bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan Sırat Köprüsü’nden geçtiğinde.

Evliyâdan bir zât demiştir ki: “Âriflerin vakitlerinin tamamı, Mevlâ’ya olan münâcât ve zikirlerinden dolayı hep ferah ve sevinç ile geçer. Onların bayramları dâimîdir, hiç kesilmez.”

Hasan-ı Basrî (rah.) Hazretleri, “Mevlâ’ya isyan etmediğimiz her bir günümüz, bayram günüdür.” derdi.

Tamamını okuyun

İslam

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

28 Nisan 2022 – 19:14

Öşür arazisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sabit bir farzdır. Âyet-i kerîmede (meâlen): “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkarmış olduğumuz şeylerin temiz (ve helâl) olanlarından (Allah yolunda) infâk ediniz (harcayınız)! Ve kendinizin, ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram olan şeyi vermeye yeltenmeyiniz. Ve bilin ki Allah Ganî’dir (sadakalarınız sizin menfaatiniz içindir) ve Hamîd’dir (herkes, Allâh’a hamd ve şükür borçludur).” buyurulmuştur.

Bir arazi, yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa mahsûlâtı onda bir nisbetinde; dalyanlar, dolaplar, hayvanlar veya satın alınacak sular ile bütün sene veya senenin yarısından fazla sulanırsa yirmide bir nisbetinde öşür verilir. Tohumlar veya işçi ücretleri vesair masraflar bundan düşülmez.

Öşürde, arazi sahibinin akıllı, bâliğ (ergin), zengin olması şart değildir. Öşürde itibar, arazi sahibine değil, araziyedir. Yani, mal sahibi; çocuk, deli veya fakir de olsa öşür ile mükelleftir. Arazide yılda kaç mahsul elde edilirse, hepsinden ayrı ayrı öşür vermek lâzımdır. Diğer malların zekâtında, malın-paranın üzerinden bir yıl geçmesi şart olduğu hâlde, mahsûllerde bir yıl geçmesi icap etmez. Bal, ceviz, susam, fındık, fıstık, çam fıstığı, payam (badem), zeytin, pamuk, palamut, pelit, keten tohumu, şeker kamışı, şeker pancarı, çay yaprağı, çayır otu, dut yaprağı, fesleğen yaprağı, buğday, mısır, pirinç, nohut, mercimek, bakla, fasulye, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, salatalık, üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik gibi her türlü mahsulden ve yulaf, fiğ, burçak gibi her türlü hayvan gıdasından öşür verilir.

Öşrü verilen üzüm bağının içinde meyve ağaçları olsa veya bağ arasında soğan, sarımsak ekilse, o ağaçların meyvelerinden ve ekilenlerden de öşür vermek lâzımdır. Öşür arazisi içinde, ekilmediği hâlde kendiliğinden çıkan mahsulden de öşür verilir.

Hulasa, İmâm-ı Âzam Hazretleri: “Araziden elde edilen mahsulün azında da çoğunda da öşür farzdır.” buyurmuşlardır.

Tamamını okuyun

İslam

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

26 Nisan 2022 – 15:27

Ashâb-ı Kirâm, “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki, Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Ashâbına, İsrâîloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâhü Teâlâ’ya âsî olmadan- seksen sene ibadet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da bundan dolayı hayret etmişlerdi.

Cebrâîl (a.s.) geldi ve “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik) meâlindeki âyet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kirâm buna çok sevindiler.

KADİR GECESİ’NDE NE YAPILIR?

Bu gece dört rekât Kadir Gecesi namazı kılınır:

1’inci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

2’nci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

4’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

100 defa da Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” duası okunur ve dua edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınır. (Duâ ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Tamamını okuyun
Advertisement
Genel20 saat önce

SADAT’ın ortağı konuştu: “Devletin silahlarını dışarıya satıyoruz”

Gündem1 gün önce

“Suriyeliler dönmezse bir süre sonra Türkler azınlığa düşer”

Türkiye1 gün önce

Vahim iddia: Devlet kadroları parayla mı satıldı?

Türkiye2 gün önce

Cari açık rekor kırdı, sıcak para da Türkiye’yi terk ediyor

Dünya4 gün önce

Un ve ekmek krizi kapıda

Amerika6 gün önce

ABD’de yerli çocuklarına ait 500’den fazla mezar bulundu

Amerika6 gün önce

Her 5 dakikada bir kişi öldü

Gündem7 gün önce

AKPKK’li Tevfik Göksu’ya suç duyurusu

Gündem1 hafta önce

Devlet sistemi her yerinden çöküyor

Gündem1 hafta önce

Adliyenin çay ocağında 150 kilo saf eroin saklayan zabıt kâtibine 14 yıl hapis cezası

Gündem1 hafta önce

“Türkiye patlama noktasında”

Orta Doğu1 hafta önce

Sadettin Tantan: Türkiye, kapsamlı bir göç politikası oluşturmalı

Avrupa1 hafta önce

Yunan medyası: Artık kimse Yunanistan’ı desteklemiyor, ciddiye almıyor

Avrupa2 hafta önce

Kokain yakalamaları rekor kırdı, kullanım artıyor

Orta Doğu2 hafta önce

“Suriye’de savaş yok, hayat normale döndü, geri dönün”

Gündem2 hafta önce

Ekmek, makarna ve ete zam gelecek

Avrupa2 hafta önce

Avrupa Komisyonu, Apple Pay’i rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı

İslam2 hafta önce

Beş hakîkî bayram

Gündem2 hafta önce

Fatih Altaylı’dan Emniyet’e: Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi!

Avrupa2 hafta önce

‘Putin bir savaş suçlusudur’

Türkiye2 hafta önce

Gıda krizi kapıda

Gündem2 hafta önce

Saray’dan hırsız çıktı

Genel3 hafta önce

Polis kurşunuyla öldürülen Orhan Günbay’ın ağabeyi: Kardeşimi birlikte uyuşturucu kaçırdığı polisler öldürdü

Genel3 hafta önce

‘Fotoğrafa bakınca üşüdüm, suratlar tam anlamıyla sirke satıyor’

Amerika3 hafta önce

Virgin Adaları Başbakanı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Gündem1 hafta önce

“Türkiye patlama noktasında”

İslam3 hafta önce

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

Gündem4 hafta önce

Erdoğan, Davutoğlu, Binali Yıldırım, Berat Albayrak hakkında suç duyurusu

Gündem4 hafta önce

Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi; görevliler ‘büyütmeyin’ dedi

Gündem4 hafta önce

Kumarhaneler kralının annesi Saray’da

Gündem2 hafta önce

Saray’dan hırsız çıktı

Genel3 hafta önce

‘Fotoğrafa bakınca üşüdüm, suratlar tam anlamıyla sirke satıyor’

Gündem4 hafta önce

Çakıcı’nın tetikçisi uyuşturucuyla yakalandı: ‘Bu tuzağı bana Soylu kurmuştur’

Gündem1 hafta önce

Devlet sistemi her yerinden çöküyor

Genel3 hafta önce

Akademi Dergisi paylaşımları nerede?

Gündem4 hafta önce

“Soylu, utanmazca yalan söylüyor”

Gündem4 hafta önce

İntihar eden Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunan Vedat Tarhan serbest kaldı

İslam3 hafta önce

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

Türkiye3 hafta önce

Okul müdürü mesai saatinde uyurken fotoğraflandı, fotoğraf çekenler hakkında soruşturma açıldı

Gündem4 hafta önce

Türkiye’nin yeni kokain merkezi olması Alman basınında: “Erdoğan’ın rolü ne?”

Gündem4 hafta önce

Devlet garantili projeler bütçeyi rehin aldı

Gündem4 hafta önce

Ziraat Bankası’nın müdürü ‘traktör haczi yok’ dedi belgeler yalanladı

Gündem3 hafta önce

91 kişinin katili Hizbullah şura üyesi de serbest bırakılmış

Genel3 hafta önce

“500 liralık banknotun zamanı geldi, iktidar oy kaybı endişesiyle geciktiriyor”

Gündem2 hafta önce

Fatih Altaylı’dan Emniyet’e: Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi!

Amerika6 gün önce

Her 5 dakikada bir kişi öldü

Genel3 hafta önce

Polis kurşunuyla öldürülen Orhan Günbay’ın ağabeyi: Kardeşimi birlikte uyuşturucu kaçırdığı polisler öldürdü

Türkiye2 hafta önce

Gıda krizi kapıda

Dünya4 gün önce

Un ve ekmek krizi kapıda

İslam2 hafta önce

Beş hakîkî bayram

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.