Connect with us

İslam

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Yahudiler’e Verdiği Cevaplar (13)

23 Nisan 2022 – 03:02

Yirmi beşinci soru şu idi: “Batı ve doğu ülkeleri elinde olacak, bütün padişahlar ona zebun olacak ve başeğecek olan padişah kimdir? O ne zaman gelecektir? Onun adı nedir? Dünyayı ne yolda elde tutacaktır?”

Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
-Ahir zamanda, bir kişi gelecek ki gövdesi çok büyük olacaktır. Başı bulutları aşacaktır. En derin denizler onun topuğundan yukarı çıkmayacaktır. Yahudi dininden olacaktır. Dünya halkını yahudi dinine çağıracaktır. Onun adı Sanatır oğlu Abdullah olacaktır. Lakabı da Deccal’dir.
Şimdiki yahudiler onunla göğüs kabartmaktadırlar. Ona dayanır ululanırlar. Ama bunlar onun zamanına yetişmeyeceklerdir. O Deccal’in çıkması kıyamet alametlerindendir. Şimdiki bu yahudiler, onu göremeyeceklerdir!
Bu sözünü bitirmişti ki Cebrail (a.s.):
-Ya Muhammed! Allahü Teala’dan dile ki seni ve ümmetini onun şerrinden saklasın!
Hazret-i Muhammed (s.a.v.) de ona şu cevabı verdi:
-“Biz, deccal fitnesinden Hak Teala’ya sığınırız ki ondan (deccalden) daha ulu fitne yoktur.” Sonra, Hazret-i Muhammed’in (s.a.v.) ashabı:
-“Ya Allahın Rasulü! Bu Deccal nice olur ve ne zaman ortaya çıkar? diye sordular. Rasul (s.a.v.) de:
-“Ye’cüc ve Me’cüc, İskender’in seddini bozdukları zaman çıkarlar. Dünyayı fesada verirler. Deccal da bundan sonra eğlenceye çıkar. Dünya içindeki cadılar, sihirbazlar, dinsizler, imansızlar (yani mülhidler) ve Allahü Teala’dan korkusu olmayanlar, bütünüyle o Deccal’ın yanına gelirler. Birlikte yürürler. Ona asker olurlar.
Deccal’ın bir eşeği vardır. O da irilikte Deccal gibidir. Sağ yönünde kırk fersenk yer bağdır, bahçedir, çayır ve çimenliktir. Yanında yürüyen has adamları, onun: “Bunlar benim cennetimdir!” dediği o yerlerde bulunurlar. Sol yanında da 40 fersenk yer, dereler, karanlıklar ve çıpıl, murdar şeyler vardır. O bunlara:
-“Bu benim Cehennemimdir! der.
Kendisine baş eğmeyen kişileri tutup oraya bırakırlar. Yanında birlikte giden eşeğinin iriliği şöyledir: Kulağının gölgesinde bin kişi yürür. Hangi kişi Deccal’ın yüzüne baksa, baştan başa yılanlar, akrepler, ejderhalar görür gibi olurlar. O ejderhalar onlara bakan kişiye saldırırlar gibi görürler. Çok kişiler onun elinde hor ve zelil olur. Hiç kimse onunla cenge çıkamaz. Halkın Yahudi dinine girmelerini ister. Hiçbir kişi onun elinden kurtulamaz. Fakat mescitte, mihraplarda olanlar, Peygamber (a.s.)’a salavat getirmekle uğraşanlara, zikir ve tesbihte bulunanlara karşı Deccal zafer bulamaz. Bu yolda bütün milletler onun elinde zebun olurlar. Bütün bunlarla onun egemenliği, hükümranlığı ancak 40 gün sürer. Bu 40 günün içinde bütün batıyı ve doğuyu kendisine baş eğdirir. Ama 40 günden fazla onun sultanlığı olmaz.
En sonda müslümanlar Allah’a yalvarır, yakarırlar. Deccal’ın elinde ağlaşırlar. Batı (Mağrib) tarafından Mehdi çıkar, Mehdi’nin adı Muhammed bin Abdullahtır. Nitekim benim adımdır. Deccal’ın elinden aciz ve sıkıntıda kalan, gözsüz halde gelen müslümanlar, Mehdi’nin yanında toplanırlar. Sonra Allah’ın emri ile İsa (a.s.) gökten yere iner. Mehdi gökten İsa (a.s.)’ın indiğini işitir, askerleriyle Beytü’l-Makdis’e gider. İsa (a.s.)’ı karşılamağa yönelir. Beytü’l-Makdis’te İsa (a.s.) ile buluşur. Deccal’ın işini ve müslümanların halini haber verir. Sonra İsa (a.s.) kendi parmağında bulunan yüzüğü Mehdi’nin parmağına geçirir. Mehdi’yi ordusu ile Deccal’a yollar:
-“Var, onu benim katıma getir! der. Mehdi gelir, Deccal’ı İsa (a.s.)’ın yanına çağırır. Hazret-i İsa’nın yüzüğünü gösterir:
-“Beni sana Hazret-i İsa gönderdi” der. Deccal Hazret-i İsa’nın adını işitince ve yüzüğü görünce zebun olur. Gücü çöker. Gönüllü, gönülsüz Hazret-i İsa’nın yanına gider. Hazret-i İsa’nın korkusundan o heybeti, ululuğu kaybolur, ince kıla döner. Sonra İsa peygamber onu kendi katına götürmeyerek Mehdi’ye buyurur. Mehdi, deccal’ı öldürür, yeryüzü onun şerrinden kurtulur. İsa da Mehdi’yi kendi yerine halife diker. Halkı yine dine çağırır. Yeryüzünde hiç kafir kalmaz. İmana gelirler.

Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ahir zamanda Mehdi çıkacaktır. Dünyayı adaletle dolduracaktır. Nitekim zulümle dolmuştu. Bundan sonra Yer onarılmış ve ruşen olacaktır. Yerin altında ne kadar mal ve hazine varsa aşikare olacaktır. Nice vakit müslümanlar rahatta ve bollukta olacaklardır. Ondan sonra da kıyamet’in kopmasını gözeteceklerdir.” Böylece hadis-i şerifte buyrulanı biz de zikreyledik.

Bundan sonra Yirmi altıncı soruya geldik. O da, Harut ve Marut sorusuydu.
Rasul (s.a.v.) şu cevabı buyurdu:
-İdris (a.s.) zamanında Melekler Ademoğlunun çirkin işlerini görüp:
-“Ey Rabbimiz, bunlar gibi mahluku hilafete seçtin. Oysa onlar sana isyan ederler.” dediler.
Hak Teala:
-“Eğer ben sizi yere indirsem ve size de ne iş versem onların ettiğini siz de yapardınız!” dedi. Onlar da:
-“Yarab, bize isyan etmek lazım değildir!” dediler. Hak Teala da:
-Şimdi içinizden iki melek seçin ki onları Yer’e indireyim! dedi.
Bu Harut ile Marut onların içinde en faziletli, en üstündü. İkisi seçildi. Hak Teala onlara nefis verdi. Yeyip içecekler, şehvet bile duyacaklardı. Halkın içinde de adaletle hüküm süreceklerdi. Öyle de yaptılar. Gündüzleri Yer’de, gece gökte ibadet ettiler. Oysa onlar Allah’a eş koşmaktan, adam öldürmek, zina etmekten, şarap içmekten yasaklanmışlardı. Bir gün adı Zühre olan güzel bir kadın kocasıyla kavga edince bunlara geldi. Onlar da Zühre’yi görünce nefisleri kabararak bu hatuna yumuşaklık gösterdiler. Onun nefsinden murad almak istediler. O kadın onlara:
-“Kocama haksız yere hüküm verin!” dedi. Harut ve Marut da haksız bir hükümde bulundular. Kadın sonra:
-“Benimle şarap da için!” dedi. Birlikte şarap da içtiler. Kadın:
-“Kocamı da öldürtün!” dedi. Onu da öldürttüler.
-“Benimle puta tapın, dedi.
Onlar puta da secde ettiler. Onlar bu halde iken, Hak Teala, meleklerin utançlarını görüp, bunları da gördü. Melekler, onların bu yaptıklarını gördükleri zaman Yer ehline istiğfar etmeğe başladılar.
Vakta ki gece oldu. Onlar Gök’e çıkmak istediler. Fakat kanatları kalkmadı. Neye uğradıklarını bilip anladılar. İdris (a.s.)’a varıp ondan şefaat dilediler. İdris (a.s.) da Hak Teala’ya yalvardı. Onlar dünya azabı ile ahiret azabı arasında serbest oldular. Onlar da dünya azabını seçtiler.
Babil şehrinde bir kuyuda saçlarından asıldılar. Gözleri kükremiş, kararmış durmaktadırlar. Kıyamet’e kadar da demirden çomaklarla, topuzlarla döğülüp dururlar.
Kimi kişiler onlara gider. Onlardan sihir, büyü öğrenirler. Bir kimse onlardan sihir öğrenmek dilese ona öğüt verip:
-“Biz Allah tarafından halka fitneyiz. Kim ki bizden sihir öğrenir ve onunla amel eder, iş görürse kafir olur. O kişi:
-Mutlaka öğrenmek isterim derse, ona:
-“Var, şimdi, şu gölün üstüne işe!” derler. O kişi oraya işeyince ondan bir ışık çıkar. Göğe gider. Ve o ışığın yerine kara bir dumana benzer bir şey karnına girer. Bundan sonra ona büyüyü öğretirler. (Bunlardan Allah’a sığınırız.)

Kaynak: a.g.e. ; s. 77

Devamını okuyun
Yorum yapmak için tıklayınız

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İslam

Beş hakîkî bayram

2 Mayıs 2022 – 19:48

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bayram günü sabah vaktinde Allâhü Teâlâ, meleklerini yeryüzünün her tarafına gönderir. Her bir melek, bir sokağın başına geçerek: ‘Ey ümmet-i Muhammed! Kerem sahibi Rabb’inizin huzuruna çıkın. Çünkü o, bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor.’ der. Bunu, insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlûkat duyar. İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında, Allâhü Teâlâ, meleklerine: ‘Ey meleklerim! Bir işçi, işini bitirince alacağı karşılık nedir?’ buyurur. Melekler, ‘Ey Rabb’imiz! Alacağı, ücretinin tam olarak ödenmesidir.’ buyururlar.

Allâhü Teâlâ, onlara: ‘Ey meleklerim! Sizleri şâhit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı olarak ben de onlara rızâmı ve mağfiretimi veriyorum.’ buyurur. Sonra Allâhü Teâlâ: ‘Ey kullarım! Benden isteyin. İzzetime ve celâlime yemin ederim ki bugün dininiz veya dünyanız için benden ne isterseniz onu vereceğim.’ buyurur.”

Müminin, Ramazân-ı şerîf ve Kurban bayramlarından başka; şu beş vakitte beş hakîkî bayramı daha vardır:

  1. Sol yanındaki melek, yazacak kötü bir amel bulamadığında.
  2. Sekerâtü’l-mevtte (ölümün şiddetli hâlleriyle kendinden geçmişken) müjdeci melekler gelip “Merhaba ey mümin, sen cennetliksin.” diye müjdelediklerinde.
  3. Kabre konulduğu vakit, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğunda.
  4. Rahmân olan Allâh’ın Arş’ı altında enbiyâ, evliyâ, âlimler, şehitler ve sâlihler ile beraber gölgelendiğinde.
  5. Kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden daha karanlık, bin yıl iniş, bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan Sırat Köprüsü’nden geçtiğinde.

Evliyâdan bir zât demiştir ki: “Âriflerin vakitlerinin tamamı, Mevlâ’ya olan münâcât ve zikirlerinden dolayı hep ferah ve sevinç ile geçer. Onların bayramları dâimîdir, hiç kesilmez.”

Hasan-ı Basrî (rah.) Hazretleri, “Mevlâ’ya isyan etmediğimiz her bir günümüz, bayram günüdür.” derdi.

Tamamını okuyun

İslam

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

28 Nisan 2022 – 19:14

Öşür arazisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sabit bir farzdır. Âyet-i kerîmede (meâlen): “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkarmış olduğumuz şeylerin temiz (ve helâl) olanlarından (Allah yolunda) infâk ediniz (harcayınız)! Ve kendinizin, ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram olan şeyi vermeye yeltenmeyiniz. Ve bilin ki Allah Ganî’dir (sadakalarınız sizin menfaatiniz içindir) ve Hamîd’dir (herkes, Allâh’a hamd ve şükür borçludur).” buyurulmuştur.

Bir arazi, yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa mahsûlâtı onda bir nisbetinde; dalyanlar, dolaplar, hayvanlar veya satın alınacak sular ile bütün sene veya senenin yarısından fazla sulanırsa yirmide bir nisbetinde öşür verilir. Tohumlar veya işçi ücretleri vesair masraflar bundan düşülmez.

Öşürde, arazi sahibinin akıllı, bâliğ (ergin), zengin olması şart değildir. Öşürde itibar, arazi sahibine değil, araziyedir. Yani, mal sahibi; çocuk, deli veya fakir de olsa öşür ile mükelleftir. Arazide yılda kaç mahsul elde edilirse, hepsinden ayrı ayrı öşür vermek lâzımdır. Diğer malların zekâtında, malın-paranın üzerinden bir yıl geçmesi şart olduğu hâlde, mahsûllerde bir yıl geçmesi icap etmez. Bal, ceviz, susam, fındık, fıstık, çam fıstığı, payam (badem), zeytin, pamuk, palamut, pelit, keten tohumu, şeker kamışı, şeker pancarı, çay yaprağı, çayır otu, dut yaprağı, fesleğen yaprağı, buğday, mısır, pirinç, nohut, mercimek, bakla, fasulye, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, salatalık, üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik gibi her türlü mahsulden ve yulaf, fiğ, burçak gibi her türlü hayvan gıdasından öşür verilir.

Öşrü verilen üzüm bağının içinde meyve ağaçları olsa veya bağ arasında soğan, sarımsak ekilse, o ağaçların meyvelerinden ve ekilenlerden de öşür vermek lâzımdır. Öşür arazisi içinde, ekilmediği hâlde kendiliğinden çıkan mahsulden de öşür verilir.

Hulasa, İmâm-ı Âzam Hazretleri: “Araziden elde edilen mahsulün azında da çoğunda da öşür farzdır.” buyurmuşlardır.

Tamamını okuyun

İslam

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

26 Nisan 2022 – 15:27

Ashâb-ı Kirâm, “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki, Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Ashâbına, İsrâîloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâhü Teâlâ’ya âsî olmadan- seksen sene ibadet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da bundan dolayı hayret etmişlerdi.

Cebrâîl (a.s.) geldi ve “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik) meâlindeki âyet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kirâm buna çok sevindiler.

KADİR GECESİ’NDE NE YAPILIR?

Bu gece dört rekât Kadir Gecesi namazı kılınır:

1’inci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

2’nci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

4’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

100 defa da Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” duası okunur ve dua edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınır. (Duâ ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Tamamını okuyun
Advertisement
İngiltere6 gün önce

Kraliçe’nin cenazesine katılmayan Londralılar: Ülke krizde, başka dertlerimiz var

Genel6 gün önce

“Enerji krizi böyle giderse Almanlar yakında ülkesiz kalacak”

Avrupa1 hafta önce

Fransa enerji krizi ile karşı karşıya

İngiltere2 hafta önce

Avustralya’nın İngiltere’den ayrılması gündemde

Amerika2 hafta önce

ABD’de demir yolu iş kolu greve hazırlanıyor

Rusya3 hafta önce

“Belki de hiç bulunamayacak kayıp insanlar var”

Gündem3 hafta önce

Van’da uyuşturucu kullanımında artış: Polis göz yumuyor

Amerika3 hafta önce

Pentagon’un raporu: ABD ordusunda cinsel saldırı %13 arttı

Avrupa4 hafta önce

AB enerji krizi yaşıyor

İngiltere4 hafta önce

Goldman’dan İngiltere’ye resesyon uyarısı

Almanya1 ay önce

Almanya’da piskoposlukta tecavüz ve sübyancılık vakaları onlarca yıl gizlendi

Amerika1 ay önce

Mead Gölü alarm veriyor

Türkiye1 ay önce

Suç örgütlerini araştıran ABD’li Prof. Gingeras: Türkiye artık 90’ların da gerisinde

Avrupa1 ay önce

İspanya’da normalin üstünde yağış olmasına rağmen tarihi kuraklık yaşanıyor

İngiltere1 ay önce

Johnson: Hayat pahalılığına karşı kamu destekleri yetersiz kaldı

Amerika1 ay önce

Beyaz Saray eski danışmanı Bannon: Derin devlet Trump’a suikast düzenlemeyi planlıyor

Avrupa2 ay önce

Avrupa’da enerji krizi rekor fiyatlarla derinleşiyor

Türkiye2 ay önce

TZOB uyardı: Önlem alınmazsa süt fiyatları daha da artacak

İngiltere2 ay önce

İngiltere’de mali kriz: “Kızım yemek yiyebilsin diye öğün atlıyorum”

Genel2 ay önce

AKPKK rejimi, milletin milyarlarca lirasını çöpe attı

Fransa2 ay önce

Fransa’da kuraklık tehlikesi

Teknoloji2 ay önce

Microsoft ve Alphabet’in bilançoları beklentileri karşılayamadı

Genel2 ay önce

Organ kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan 4 sanık ilk duruşmada tahliye oldu

Gündem2 ay önce

‘İnsan kaçıran savcı da var, milyon dolar karşılığı sipariş operasyon yapan da’

Amerika2 ay önce

Amerika halkı, yakında bir iç savaş çıkacağına inanıyor

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.