Connect with us

İslam

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Yahudiler’e Verdiği Cevaplar (10)

23 Nisan 2022 – 03:02

Hz. Hud peygamber, Allahü Teala’nın emri ile onları dine çağırdı. Şeddad, vekili İveç’i Hud (a.s.)’ın katına götürdü:
-İşte benim halifem! Onu seninle ve senin Rabbinle savaştıracağım! dedi. Hud (a.s.)’da:
-“Ey miskin! Allah’ın gazabından ve azabından korkmaz mısın? Hem de senin Allahü Teala’nın Cennet’ine umudun yok mudur ki böyle hatalı söz söylersin? Dedi. Şeddad:
-Sana ben, bu dünyada bir Uçmak (Cennet) dikeyim ki senin Rabb’inin o ahiretteki Cennetinden üstün olsun! ” Demedim mi? dedi.
Sonra adamlar gönderdi. Yeryüzünde ne kadar ustalar, mimarlar varsa topladı. Her ustaya bin kişiyi hizmet için verdi. Tamamı 100.000 (Yüzbin) işbilir kişiler toplandılar. Onlara:
-Varın, şimdi bir yer bulun ki düz bir yer olsun. Latif, iyi havası olsun. Öyle bir yer olsun ki ondan daha iyi bir yer olmasın! Dedi.
O ustalar nice gün aradılar. Çok güzel, gezintili bir yer buldular ki, onun adına İrem derlerdi. O 100.000 kişi birleşerek o yeri beğendiler. Şeddad, emir verdi o yere temel attılar. Dört yönden on iki mil yeri bağışladılar. Sonra Şeddad her ilde olan valilerine, başbeylerine, işçi başlarına, hem de dünyada ne kadar ulu hakanlar varsa, Dahhak bin Unvan’a Velid bin Reyyan’a, Alem bin Ulvan’a mektuplar gönderdi. Dedi ki:
-“Doğu’dan Batı’ya kadar her kimde altın gümüş, mücevher inci, yakut, zeberced ve öd, misk, zafran gibi kokular ve değerli nesneleri varsa bütün halktan hükümet hesabına alınız!”
Bunun üzerine bu biçimde hareketle dünyanın malını elde ettiler. Büyükte, küçükte, beyde, halkta, hiç kimsede altın, gümüş, mücevher gibi hiçbir şeyi bırakmadılar. Hepsini aldılar. Padişahın sarayına gönderdiler. Öyle oldu ki bir deve, veya bir katır satışa çıkarılsa, değeri bir akçe olsa da alıcı olarak kimse çıkmazdı. Çünkü kimsede bir akçe bile bulunmazdı. Para olmayınca alınacak şey nasıl alınırdı? Yada bir kimse bir ölünün ağzında bir akçe bırakıldığını duysa o ölünün kabiri açılırdı. O ölünün ağzından o bir akçeyi çıkarır, alırlardı. Böylece Şeddad bir yapma Cennet kurdu ki; kerpiçleri gümüşten, kubbeleri kızıl yakuttan, ırmakları sütten, şaraptan, sudan veya baldan, taşları yakuttandı. Kıyılara kum yerine inciler döşenmiş. Toprağı misk ve za’ferandı. Irmaklarının kıyılarına ağaçlar dikilmişti ki yeşil zebercettendi. Yaprakları kızıl altındandı. Çiçekleri ak gümüşten, budakları incidendi. Her budakta bir türlü kuş konmuştu. Cevahirden olan her yuvanın içine de misk ve anber doldurulmuştu. Yeller esip o ağaçlara dokunsa, misk ve anber kokusu yapma Cennetin içine dolardı. Her bir kuştan bir başka ses başka ötüş gelirdi. Güneş doğup da o bahçeyi ışıklandırsa altın, gümüş ve mücevherlerin parıltısından gözler kamaşırdı. Ayrıca yer yer miskten ve anberden tepeler yapılmıştı. Dünya yüzünde ne kadar güzel oğlan çocuk varsa, ne kadar göz görmedik güzel kızlar varsa herbirini türlü türlü giysilerle bezeyip o köşklerde oturtmuşlardı. Böylece, tam 700 yılda bu cennet için çalışıldı. En sonra bu cennet tamamlandı, bitti. Ama Şeddad da onu görmemişti. Vasfını işitmiş ve görmesine az vakit kalmıştı. Hz. Hud peygamberle sözleşmişti ve:
-Cennet’ im tamam olunca sana göstereyim. Bakalım senin dediğin Cennet kadar var mıdır, yok mudur? Bir kez gör! dedi.
Hz. Hud peygamber, ona: “Ey biçare, derdi, Allahü Teala’nın kızmasından korkmazmısın sen? Bu gibi sözlerle gururlanırsın. Büyüklük taslarsın. Gücüne, sultanlığına güvenirsin, sonu ne olacak, sen onu bilirmisin?”
Fakat Şeddad, Hud (a.s.)’ın sözüne kulak asmazdı. Vakta ki bu İrem Bağı tamamlandı. Âd oğlu Şeddad, kendi yakın adamlarından 100.000 kişi ile Cennetini görmeye gitti. Ona varmağa bir menzil yol kalınca bir geyik gördü. Kendi gönlü bundan hoşlandı. Çünkü bu geyiğin kendisi gümüşten, boynuzları altından, gözleri yakuttan, ayakları inciden yapılmıştı. Şeddad, bu geyiği görünce ona doğru at saldı. Bir zaman onu kovaladı. Askerinden çok uzaklaştı. Geyik de ortadan kayboldu. Bir atlının geldiğini gördü. Atlı, Şeddad’a:
-Ey Allah’ın zayıf kulu! ne düşünüyors

un sen? Bu toprak üstünde yürürsün, gidersin de hiç öleceğim, demezsin. Dedi. Padişah bu sözlere kızdı. Ona:
-“Sen kimsin?” diye sordu. O kişi de:
-“Ben ölüm meleğiyim!” dedi. Şeddad da,
-“Ne istiyorsun?” diye sordu. Ölüm meleği de:
-“Senin canını almak istiyorum!” dedi. O da:
-“Bir lahza aman ver bana. Şu yeri ki düzenledim, bir kerecik göreyim! dedi. Ölüm meleği de:
-“Allahü Teala’dan emir yoktur! dedi. Şeddad yalvardı.
-Bari askerime kadar gideyim dedi. Lakin yine:
-Ferman yoktur! dedi.
Ve ölüm meleği hemen onun canını aldı. Şeddad, atından yere yıkıldı. Askerine de gökten kara bir bulut indi. Dünyayı kararttı. Ansızın bir yel çıktı. Bu sert ve soğuk bir rüzgardı. “Sarsar” yeliydi. Kur’an’da da şöyle buyurulmuştur:
“Ad kavmi de önünde durulmaz, dondurucu bir rüzgarla yok edildi.” (Hakka suresi, ayet: 6)
Böylece Şeddad’ın yanında giden 100.000 kişi de o Cennet’i görmeden yok oldular. O Cennet’i görmek hiçbirine nasip olmadı. Hazret-i Rasul bu hikayeyi, bu şekilde anlatınca, o yahudi ileri gelenleri:
-Doğru söylüyorsun ya Muhammed! dediler, çağrıştılar. Biz de bu kıssayı böylece öğrendik! dediler. Kaynak: a.g.e. ; S. 64

Devamını okuyun
Yorum yapmak için tıklayınız

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İslam

Beş hakîkî bayram

2 Mayıs 2022 – 19:48

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bayram günü sabah vaktinde Allâhü Teâlâ, meleklerini yeryüzünün her tarafına gönderir. Her bir melek, bir sokağın başına geçerek: ‘Ey ümmet-i Muhammed! Kerem sahibi Rabb’inizin huzuruna çıkın. Çünkü o, bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor.’ der. Bunu, insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlûkat duyar. İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında, Allâhü Teâlâ, meleklerine: ‘Ey meleklerim! Bir işçi, işini bitirince alacağı karşılık nedir?’ buyurur. Melekler, ‘Ey Rabb’imiz! Alacağı, ücretinin tam olarak ödenmesidir.’ buyururlar.

Allâhü Teâlâ, onlara: ‘Ey meleklerim! Sizleri şâhit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı olarak ben de onlara rızâmı ve mağfiretimi veriyorum.’ buyurur. Sonra Allâhü Teâlâ: ‘Ey kullarım! Benden isteyin. İzzetime ve celâlime yemin ederim ki bugün dininiz veya dünyanız için benden ne isterseniz onu vereceğim.’ buyurur.”

Müminin, Ramazân-ı şerîf ve Kurban bayramlarından başka; şu beş vakitte beş hakîkî bayramı daha vardır:

  1. Sol yanındaki melek, yazacak kötü bir amel bulamadığında.
  2. Sekerâtü’l-mevtte (ölümün şiddetli hâlleriyle kendinden geçmişken) müjdeci melekler gelip “Merhaba ey mümin, sen cennetliksin.” diye müjdelediklerinde.
  3. Kabre konulduğu vakit, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğunda.
  4. Rahmân olan Allâh’ın Arş’ı altında enbiyâ, evliyâ, âlimler, şehitler ve sâlihler ile beraber gölgelendiğinde.
  5. Kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden daha karanlık, bin yıl iniş, bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan Sırat Köprüsü’nden geçtiğinde.

Evliyâdan bir zât demiştir ki: “Âriflerin vakitlerinin tamamı, Mevlâ’ya olan münâcât ve zikirlerinden dolayı hep ferah ve sevinç ile geçer. Onların bayramları dâimîdir, hiç kesilmez.”

Hasan-ı Basrî (rah.) Hazretleri, “Mevlâ’ya isyan etmediğimiz her bir günümüz, bayram günüdür.” derdi.

Tamamını okuyun

İslam

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

28 Nisan 2022 – 19:14

Öşür arazisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sabit bir farzdır. Âyet-i kerîmede (meâlen): “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkarmış olduğumuz şeylerin temiz (ve helâl) olanlarından (Allah yolunda) infâk ediniz (harcayınız)! Ve kendinizin, ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram olan şeyi vermeye yeltenmeyiniz. Ve bilin ki Allah Ganî’dir (sadakalarınız sizin menfaatiniz içindir) ve Hamîd’dir (herkes, Allâh’a hamd ve şükür borçludur).” buyurulmuştur.

Bir arazi, yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa mahsûlâtı onda bir nisbetinde; dalyanlar, dolaplar, hayvanlar veya satın alınacak sular ile bütün sene veya senenin yarısından fazla sulanırsa yirmide bir nisbetinde öşür verilir. Tohumlar veya işçi ücretleri vesair masraflar bundan düşülmez.

Öşürde, arazi sahibinin akıllı, bâliğ (ergin), zengin olması şart değildir. Öşürde itibar, arazi sahibine değil, araziyedir. Yani, mal sahibi; çocuk, deli veya fakir de olsa öşür ile mükelleftir. Arazide yılda kaç mahsul elde edilirse, hepsinden ayrı ayrı öşür vermek lâzımdır. Diğer malların zekâtında, malın-paranın üzerinden bir yıl geçmesi şart olduğu hâlde, mahsûllerde bir yıl geçmesi icap etmez. Bal, ceviz, susam, fındık, fıstık, çam fıstığı, payam (badem), zeytin, pamuk, palamut, pelit, keten tohumu, şeker kamışı, şeker pancarı, çay yaprağı, çayır otu, dut yaprağı, fesleğen yaprağı, buğday, mısır, pirinç, nohut, mercimek, bakla, fasulye, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, salatalık, üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik gibi her türlü mahsulden ve yulaf, fiğ, burçak gibi her türlü hayvan gıdasından öşür verilir.

Öşrü verilen üzüm bağının içinde meyve ağaçları olsa veya bağ arasında soğan, sarımsak ekilse, o ağaçların meyvelerinden ve ekilenlerden de öşür vermek lâzımdır. Öşür arazisi içinde, ekilmediği hâlde kendiliğinden çıkan mahsulden de öşür verilir.

Hulasa, İmâm-ı Âzam Hazretleri: “Araziden elde edilen mahsulün azında da çoğunda da öşür farzdır.” buyurmuşlardır.

Tamamını okuyun

İslam

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

26 Nisan 2022 – 15:27

Ashâb-ı Kirâm, “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki, Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Ashâbına, İsrâîloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâhü Teâlâ’ya âsî olmadan- seksen sene ibadet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da bundan dolayı hayret etmişlerdi.

Cebrâîl (a.s.) geldi ve “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik) meâlindeki âyet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kirâm buna çok sevindiler.

KADİR GECESİ’NDE NE YAPILIR?

Bu gece dört rekât Kadir Gecesi namazı kılınır:

1’inci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

2’nci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

4’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

100 defa da Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” duası okunur ve dua edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınır. (Duâ ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Tamamını okuyun
Advertisement
Türkiye1 saat önce

AKPKK’li belediye tapulu arazilere el koyup fahiş fiyatla satıyor

Amerika13 saat önce

Rusya: ABD dünya nüfusunun çoğunluğunun desteğini kaybediyor

Gündem22 saat önce

AKPKK’li Tevfik Göksu hakkında ‘görevi kötüye kullandığı’ gerekçesiyle suç duyurusu

Amerika1 gün önce

Twitter yatırımcıları Elon Musk’a dava açtı

Gündem1 gün önce

Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor

Gündem1 gün önce

“Sizin 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor!”

Türkiye1 gün önce

ENAG: Önlem alınmazsa enflasyon yüzde 200’e gider

Genel3 gün önce

Turken yöneticilerinden ABD’li siyasetçilere bağış

Genel4 gün önce

NYT: Fransa yıllarca Haiti’den “bağımsızlık” bedeli altında milyonlarca dolar topladı

Amerika4 gün önce

Rapor: ABD’de Güney Baptist liderleri kilisedeki sübyancıları görmezden geldi

Fransa4 gün önce

Fransız Rafale gösteri uçakları havada çarpıştı

Amerika5 gün önce

Biden, hızla ‘topal ördek’ olma yolunda

Genel5 gün önce

Erdoğan rejiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için dilekçe hazır

Türkiye5 gün önce

“AKP bankalardaki paralara el koyacak”

Gündem5 gün önce

Memleket iflas ediyor: 4 ayda 3 milyon 664 bin yeni icra dosyası geldi

Gündem6 gün önce

Ankara’nın bazı ilçelerinde musluklardan bulanık su aktı

Gündem6 gün önce

“Krizden hükumet sorumlu”

Türkiye6 gün önce

Ekonomik kriz buhrana dönüştü

Genel7 gün önce

Üreticiler perişan

Gündem1 hafta önce

Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurdu

Gündem1 hafta önce

16 milyonluk İstanbul’da 8 milyon icra dosyası

Çin1 hafta önce

Kanada, Çinli Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladı

Gündem1 hafta önce

Konut fiyatlarındaki artış rekoru devam ediyor

Çin1 hafta önce

BM Yüksek Komiseri Bachelet Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret edecek

İngiltere1 hafta önce

Almanya’da doktorlardan ‘maymun çiçeği’ uyarısı

Gündem3 hafta önce

“Türkiye patlama noktasında”

İslam4 hafta önce

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

Türkiye5 gün önce

“AKP bankalardaki paralara el koyacak”

Gündem4 hafta önce

Saray’dan hırsız çıktı

Genel2 hafta önce

SADAT’ın ortağı konuştu: “Devletin silahlarını dışarıya satıyoruz”

Sağlık1 hafta önce

Canan Karatay: Midye de yulaf da yemeyin

Genel4 hafta önce

‘Fotoğrafa bakınca üşüdüm, suratlar tam anlamıyla sirke satıyor’

Gündem2 hafta önce

Devlet sistemi her yerinden çöküyor

Genel5 gün önce

Erdoğan rejiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için dilekçe hazır

Türkiye2 hafta önce

Vahim iddia: Devlet kadroları parayla mı satıldı?

Genel4 hafta önce

“500 liralık banknotun zamanı geldi, iktidar oy kaybı endişesiyle geciktiriyor”

Genel4 hafta önce

Polis kurşunuyla öldürülen Orhan Günbay’ın ağabeyi: Kardeşimi birlikte uyuşturucu kaçırdığı polisler öldürdü

Amerika2 hafta önce

Her 5 dakikada bir kişi öldü

İslam4 hafta önce

Beş hakîkî bayram

Gündem1 hafta önce

Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurdu

Orta Doğu3 hafta önce

“Suriye’de savaş yok, hayat normale döndü, geri dönün”

Gündem2 hafta önce

AKPKK’li Tevfik Göksu’ya suç duyurusu

Amerika5 gün önce

Biden, hızla ‘topal ördek’ olma yolunda

Türkiye4 hafta önce

Gıda krizi kapıda

Gündem4 hafta önce

Fatih Altaylı’dan Emniyet’e: Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi!

Dünya2 hafta önce

Un ve ekmek krizi kapıda

Avrupa3 hafta önce

Kokain yakalamaları rekor kırdı, kullanım artıyor

Gündem2 hafta önce

“Suriyeliler dönmezse bir süre sonra Türkler azınlığa düşer”

Gündem6 gün önce

“Krizden hükumet sorumlu”

Genel3 gün önce

Turken yöneticilerinden ABD’li siyasetçilere bağış

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.