Connect with us

Genel

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Yahudiler’e Verdiği Cevaplar (8)

3 Nisan 2022 – 20:48

Musa (a.s)’dan sonra da İsa (a.s.)’ın zamanında onun duası ile çok ölüler dirildi. O da şundan ötürüydü ki, İsa (a.s.) peygamberlik davası ettiği zaman:
-“Ben Allah’ın peygamberi, elçisiyim, gelin bana iman edin!” dedi.
O kavim, İsa (a.s.)’a:
-Bize mucizeler göster! dediler. İsa (a.s.) da:
-“Allah’ın emriyle ben ölüyü diriltirim! Anadan gözsüz doğanlara göz veririm. Cüzzam hastalığına tutulmuş kişileri sıhhata kavuştururum. Topraktan da kuş biçiminde bir şey yaparım ki, ona, Allah’ın emriyle üff… derim, o da kuş olur, uçar gider!” dedi.
Nitekim Kur’an-ı Kerim şöyle buyurur: “Ben sizin için topraktan bir kuş yapayım. Ona üff … diyeyim Hak Teala’nın buyruğuyla kuş olsun. Gözsüzü gözlü kılayım. Abrasın (alaca hastası) abraslığını gidereyim, ölüyü dirilteyim.” (Al-i İmran suresi, ayet: 49)
O kavim, Hz. İsa’dan bu sözleri işitince:
-Bu kişi ne acayip söz söyledi. Gelin, bunu deneyelim. Eğer şu dedikleri doğru ise ona iman edelim! dediler. Sonra:
-“Ya İsa, şimdi bir kuş yap, görelim! dediler.
İsa (a.s.) da bir parça balçıktan, çamurdan bir kuş yaptı. Dua eyledi. O kuşa üfledi. Allahü Teala’nın emriyle o kuş dirildi, hayat buldu. Uçtu… Şimdi yarasa dediğimiz kuşun, o kuştan türediği söylenir. Halk, o mucizeyi İsa (a.s.)’dan görünce:
-Bu bir cadıdır, sihirbazdır, dediler. Hazret-i İsa da onlara:
-“İnanmazsanız çok önceleri ölmüş olan bir kişi gösterin, ben onun için dua edeyim, dirilteyim! dedi.
O halk bir araya geldi, danıştılar:
-“Gelin Nuh’un oğlu Sam’ın mezarını gösterelim! O, hem çok eski zamanlarda ölmüş olan kişilerdendir! Eğer onu diriltebilirse, biliriz ki kendisi Hak peygamberdir!” dediler. Hz. İsa peygamber’e geldiler:
-Bize Nuh oğlu Sam’ı dirilt! dediler. İsa (a.s.):
-Sam’ın kabri nerededir? diye sordu. Onlar da:
-“Filan dağda, bir derenin içindedir! dediler. İsa (a.s.):
-“Şimdi bana bir gün izin verin. Ben varayım, dua edeyim o dirilsin. Görün! .. ” dedi.
Ona bir gün vade verdiler. O gün gelince halk bölük bölük o arada toplandı. İsa (a.s.) da geldi. Ona Sam’ın mezarını gösterdiler. İsa (a.s.) yüksek bir yere çıktı. Ellerini kaldırdı. Allahü Teala’ya dua etti. Sonra:
-Ey Nuh oğlu Sam! Allah’ın izniyle yerinden kalk! dedi.
O anda yer yarıldı. Sam hemen geldi. Halk Sam’ın saçının, sakalının ağarmış olduğunu gördüler. İsa (a.s.):
-“Ey Sam, ey Nuh’un oğlu! dedi. Sam da:
-“Lebbeyk, ey Allah’ın Ruhu!” dedi. İsa (a.s.):
-“Sen kimsin?” diye sordu. Sam da:
-“Ben Nuh oğlu Sam’ım!” dedi ve aralarında şu konuşma oldu:
-Söyle, ya ben kimim?
-Sen de Allah’ın peygamberi İsa’sın!
-Ey Sam, sen öldüğün zamanda saç sakal ağarmazdı. Çünkü sakal ağarması İbrahim (a.s.)’dan kaldı. Senin sakalın karaydı! dedi. Sam da İsa (a.s.)’a cevaben:
-Şimdi sen beni çağırdığın zaman ben kıyamet koptu sandım. Kıyametin korkusundan da saçım sakalım ağardı:
-Ey Sam, eğer dilersen, Allah’a dua edeyim, sana uzun bir ömür versin. Birkaç zaman bu dünyada bizimle kal.
-Ey Allah’ın Ruhu! Ben can acısını bir kez çektim. Birkez daha can acısını çekmek dilemem. Benim dileğim Allah’tan yine önceki halime varmamdır.
Bu dileği Öğrenen İsa (a.s.) dua etti. Sam, yine mezarının içine girdi. Kabir bayağı dümdüz oldu. Sanki o mezardan kimse çıkmamış gibi eski halini aldı. O kavmin hepsi bu hali görünce çoğu İsa (a.s.)’a iman getirdiler, İsa dinini kabul ettiler.
Bir de ölümleri Danyal (a.s.) zamanında olmuş olan ölülerin dirilişiydi ki, onun aslı şöyleydi. O zamanda büyük bir şehir vardı. Halkı da çoktu. Birgün o şehre veba hastalığı girdi. Halkı kırılmağa başladı. Şehrin büyükleri bir araya geldiler. Konuşmalar yaptılar:
-“Şehirde durursak, hepimiz kırılırız! Gelin kaçalım! Emin bir yere varalım! dediler. 1000 kişi o şehirden çıkıp kaçtılar. Bir fersah kadar gidince (Gözün erebildiği yere kadar varınca) onlara ecel yetişti. Hepsi öldüler. O dolaydaki halk, onların çokluğundan dolayı, onları toprağa gömemediler. En s

onunda, o ölülerin çevresine bir duvar çektiler. Hepsi o duvarın içinde kaldılar. Bunun üzerine yıllar geçti. O kavim, o yerde çürüdü, toprak oldu. 1000 yıl sonraydı.
Danyal (a.s.)’ın zamanı geldi. Bir gün Danyal (a.s.) o duvarı gördü. Büyük bir yer çevrilmiş ve o duvarın içine alınmıştı.
-Acaba bunda ne hikmet vardır? Dedi.
Hemen Allahü Teala’ya niyazda bulundu. O ölü halkın hepsi dirildiler. Bundan sonra da bu dünyada nice ömür sürdüler. Dünyaya çok oğul ve kız getirdiler. Sonunda ecel yine yetişti. Bir bir ölümü tadıp gözlerini kapadılar.
Şimdiki zamanda da nice kişiler vardır ki, onların bedeninden pis, murdar kokular fışkırır. İşte bunlar o dirilip de ölenlerin soyundandırlar. İlk öldükleri zamanda ortaya çıkan kokular hala onların çocuklarından sıyrılıp gitmemiştir.
Nitekim Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Ey Muhammed! Görmüyormusun ki bin insan, (1.000 kişi) veba korkusu ile yurtlarından çıktılarda Allah onlara (ölün) dedi, öldüler.” (Bakara süresi, ayet: 243) İşte bu ayet-i kerime o olaya işarettir. Bundan sonra onüçüncü sorunun cevabına gelindi: Ruh nedir, sorusuydu... Cebrail (a.s.), Rasulullah (s.a.v.)'e şu ayeti getirdi: "Ey Muhammed! Kafirler sana ruhtan sorarsa, sen de ki; ruhtan haber vermek işim değildir. Ruh, Allahü Teala'nın emridir ki, size az bir şey verilmiştir."

Bundan sonra On dördüncü soruya gelindi ki soru şuydu: Demir ve tunç kimin elinde hamur gibi oldu ve o kişi her ne dilerse, o demirle işlerdi?

Cevap şuydu: Demir ve tunç Davud (a.s.)’ın elinde hamur gibi yumuşardı. O, her ne dilerse ateşe koymadan demiri işlerdi. Bu hadise Davud (a.s.)’ın mucizesiydi. Bundan ötürüdür ki, bağlama yerleri belirsiz olan zırhlara (Davud zırhı) denilirdi. Hak Teala Kur’an’da:
-“Demiri ona hamur gibi yumuşak ettik!” diye buyurmuştur. Şimdi onbeşinci soruya geldik. Bu, Rûy-i Revan çeşmesi hangi kişinindir, sorusuydu. Bu Rûy-i Revan'a Arapça'da "ayn-ı kıtr", Türkçede "akar tunç" denilir. Bu şeyi Allahü Teala hemen Süleyman (a.s.)'a boyun eğdirmiştir. Gelen rivayette şöyledir; O akartunç ırmağı Süleyman (a.s.) için her ayda üç gün akardı. Süleyman (a.s.) ondan ne dilerse işlerdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: "Erimiş bakır çeşmesini biz Süleyman için akıttık." (Sebe süresi, ayet: 12) buyrulmuştur. Bir gün Süleyman (a.s.) devleri ve perileri topladı. Onlara: Bu akartunç bakır pınarlarından kendim için bir kale ve bir kent yapınız ki, o şehir Kıyamet'e kadar dursun ve ona zarar gelmesin. Büyüklüğü on iki mil olsun. Hem o kale de öyle bir yerde olsun ki, hiçbir ademoğlu ona yol bulamasın. Onu, hem, hile ile, tuzakla yıkmağa, bozmağa çare bulamasın. Benim hazinemi kitaplarımı ve bu tunç pınarı o kaleye iletilsin. Halkı, bu yolda bir yer düşündüler ki orası batıda Endülüs denilen bir yerdi. Bu Endülüs'ün, bir yanı çöplüktü. Öyle ki yirmi gün bir kişi hızlı hızlı gitse su bulmağa, ot bulmağa derman bulamaz! dediler. Süleyman (a.s.) devlere emir buyurdu. O akar tunç pınarını, dediği yere ilettiler. Bu söylediğimiz biçimde bir ulu kale yaptılar. Yerin altında ona bir yol açtılar. Tılsımlarda, büyülerde bulundular. O yolu kimseye bildirmediler. Ta ki Ademoğlu oraya varmaya yol bulamasın istediler. Süleymanın (a.s.)'ın hazineleri, kitapları, her neyi varsa o kaleye iletildi. [Ta... Süleyman (a.s.)'dan başlayarak Emevi hükümdarlarından Mervan oğlu Abdülmelik zamanına varıncaya kadar kimse o şehrin adını anmadı ve oraya gitmek istemedi. Çünkü o yöne kim giderse açlıktan, susuzluktan ölürdü.] Kaynak: a.g.e. ; s. 55

Devamını okuyun
Yorum yapmak için tıklayınız

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Amerika

ABD’nin borç “şımarıklığı” ciddi maliyet riski taşıyor

11 Mayıs 2023 – 10:32

Yellen: ABD’nin borç “şımarıklığı” ciddi maliyet riski taşıyor

Hazine Bakanı Janet Yellen, Perşembe günü Japonya’daki G7 finans görüşmelerinde, ABD borç tavanının yükseltilmesi konusundaki siyasi çekişmelerin, temerrüt “felaketi” olmasa bile “ciddi ekonomik maliyet” riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Saatler önce eski başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi yasama organlarını, Demokratların harcama kesintilerini kabul etmemesi halinde limiti kaldırmayı reddederek ABD’nin ilk borç temerrüdünü tetiklemeye çağırdı.

Başkan Joe Biden da, derinleşen anlaşmazlığın kısa süre içinde çözülmemesi halinde, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Group of Seven zirvesine bizzat katılmak da dahil olmak üzere Asya gezisini iptal etme tehdidinde bulundu.

Yellen yaptığı bir konuşmada, “Benim ve tüm ekonomistlerin değerlendirmesine göre, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirememesi ekonomik ve mali bir felakete yol açacaktır,” dedi.

Niigata kentinde maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının üç gün sürecek toplantısı başlarken Yellen, “Temerrüt dışında, borç limiti üzerindeki çekişmeler de ciddi ekonomik maliyetler getirebilir” diye ekledi.

Borç tavanı olarak adlandırılan ve halihazırda tahakkuk etmiş faturaların ödenmesi için hükümetin borçlanmasına getirilen sınırın kaldırılması genellikle rutin bir işlemdir.

Ancak 2022’de Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü ele geçiren bütçe yanlısı Cumhuriyetçiler, mevcut 31,4 trilyon dolarlık limiti yalnızca harcamaların kısıtlanması halinde yükseltme sözü verdiler.

Geçtiğimiz hafta Yellen, ABD’nin mali yükümlülüklerini yerine getirecek parasının 1 Haziran gibi erken bir tarihte tükenebileceği uyarısında bulundu.

Perşembe günü ise 2011 yılında ABD’nin çok sevilen AAA borç notunu kaybetmesiyle sonuçlanan benzer bir çıkmazı hatırlattı.

Yellen, “Kendi kendimize bir kriz yaratmak için iyi bir neden yok” dedi.

“ABD Kongresi 1960’tan bu yana borç limitini neredeyse 80 kez yükseltti ya da askıya aldı. Bunu bir kez daha yapmak için hızlı hareket etmeye çağırıyorum.”

Tamamını okuyun

Genel

Emekli amirali ‘sıkarız kafasına’ diye tehdit etmişti: Savcının bulamadığı Çelik, Bahçeli’nin yanında çıktı

16 Ocak 2023 – 09:43

Emekli amiral Türker Ertürk’ü “sıkarız kafasına” diye tehdit eden Alparslan Çelik’in, hakkındaki soruşturmada savcılıkça “bulunamadığı” ve dosyanın “faili meçhul”e gönderildiği ortaya çıktı. Gazeteci Türkoğlu’na göre savcının bulamadığı Çelik, Bahçeli’nin fedailiğini yapıyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, emekli amiral Türker Ertürk’ün, Alparslan Çelik tarafından “sıkarız kafasına” şeklinde tehdit edilmesi ve sonrasındaki süreci anlatan bir yazı kaleme aldı.

Çelik’in, Suriye’de düşürülen Rus uçağından sağ çıkan pilotu öldürdüğünü yazan Terkoğlu, tehdit nedeniyle aranan ancak “bulunmayan” Çelik’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle fotoğraflarını paylaştı. Terkoğlu, Alparslan Çelik’in aynı zamanda savaş suçlusu olduğunu belirterek, Bahçeli’ye fedailik yaptığını söyledi.

Terkoğlu’nun yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Ertürk’ü açıkça tehdit etti

4 Nisan 2021’de, Türker Ertürk’e bir tehdit geldi. Öyle imalı filan değil. Açık açık… Aynen şu yazıyordu: “Bu terörist sevici Mihraç Ural itinin yoldaşı amiral Türker Ertürk mü darbe yapmayı düşünüyormuş, sıkarız kafasına bir daha düşünemezler…”

“Sıkarız kafasına” sözü açık da… Ya tehdit eden?

Adı Alparslan Çelik.

Rus pilotu öldürdü

Putin ile Erdoğan’ın bugünkü kadar yakın olmadığı günler. Suriye’de cihatçı teröristlere operasyon yapan bir Rus Su-24 uçağı, 24 Kasım 2015 günü, TSK’nin tespitine göre sınır ihlali yaptı. Bunun üzerine bir F-16 tarafından vuruldu. Uçaktan atlayan Rus pilot Oleg Peşkov, paraşütüyle havada süzülüyordu. Ancak yerde onu öldürmeyi bekleyenler vardı. Kendisini, Suriye’de 2. Sahil Tümeni olarak tanıtan birliğin başındaki Alparslan Çelik, emrindeki militanlarla pilotu hedef almıştı. Peşkov’a tam dört kurşun isabet etti. Yere düştüğünde hayatını kaybetmişti. TSK, kendisine yakışan bir şekilde, ölen pilotu, Suriye’den Türkiye’ye getirerek askeri törenle Rus ordusuna teslim etti.

Ancak cinayet aslında bir savaş suçuydu. Zira can çekişen silahsız bir askeri öldürmek, uluslararası hukuka aykırıydı.

Sahte paradan dolandırıcılığa

O günlerde Alparslan Çelik’e bir şey olmadı. Zira olayın ardından, Rus istihbaratının hedefine girdiğini görüp Türkiye’ye gelmişti. Çelik hakkında, Türkiye’deki savcılık takipsizlik kararı verdi. Kararda, Rus pilot için, “uçaktan ayrıldığı sırada başını, üstündeki camlı bölüme çarpmasından dolayı kafatasında kırıkların oluşmuş olabileceği” yazıyordu.

Yıllar geçti. Türkiye ile Suriye yakınlaştı. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu AKP’den koptu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, hadise FETÖ’ye bağlandı. Bu kez, Türkiye ile Rusya’yı savaşa sürüklemek için, örgütün bu olayı tertiplediği iddia ediliyordu.

Peki Alparslan Çelik?

Huylu huyundan vazgeçer mi? Elbette bir kafeye girip garsonluk yapmadı. Türkiye’de mafyacılık işlerine karışması sanırım sizin için de sürpriz olmamıştır.

31 Mart 2016’da, polise bir ihbar gitti. İzmir’in Karabağlar ilçesindeki bir lokantada, silahlı kişiler vardı. Olay yerine giden güvenlik görevlileri, 17 kişiyi gözaltına aldı. Tahmin ettiğiniz gibi, birisi Alparslan Çelik’ten başkası değildi. Aramada, şüphelilerde, 5 makineli tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi. Çelik ve arkadaşları, “Ateşli Silahlar Kanunu’na Muhalefet” ve “Harp silahı bulundurmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Yakalananlar tam bir suç ordusuydu. Hayır siyasi mesele sanmayın. Örneğin Rus pilotu öldüren Alparslan Çelik’in, “sahte para” suçundan kesinleşmiş 2.5 yıl hapis cezası olduğu fark edildi. Ayrıca “hükümlünün kaçmasına yardım” ve “dolandırıcılık” suçlarından da Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nce arandığı anlaşıldı.

Defalarca cezadan kurtuldu

“Birileri” tarafından kollanan grup, hafif cezalarla kurtuldu. Alparslan Çelik de 5 yıl hapis yattıktan sonra 2 yıl önce serbest bırakıldı. Çıktığı gibi, ayağının tozuyla, Türker Ertürk’ü “kafasına sıkarız” diye tehdit etmişti. Gerçekten, daha önce “kafaya sıkma deneyimi” olan Çelik’in yazdığına bakılırsa, tehdit ciddiydi.

Elbette Türker Ertürk de ciddiye aldı. Avukatı Ayhan Yıldızel aracılığıyla, 6 Nisan 2021’de, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hani şu, İmamoğlu’nu “ahmak” ifadesinden dolayı siyasi yasaklı yapan savcılık!

Savcılık meçhul dedi

Savcılık ne mi yaptı?

Uzun süre dosyayı nedense sümen altında tuttu. Sonunda da Savcı M.Ç., Çelik’e ulaşılamadığı gerekçesiyle, geçen yılın temmuz ayında faili meçhul birimine sevk etti.

MHP’den çıktı

Faili meçhul kalmasın, hatta yeni faili meçhuller olmasın diye, Türker Ertürk ve avukatı harekete geçti.

Bir de ne görsünler!

Bunca suça karışmış, Rus pilotu öldürerek Türkiye’yi savaşın eşiğine getirmiş, çeşitli çetelerle içli dışlı olmuş, birçok suçtan hüküm giyerek hapis yatmış Alparslan Çelik, MHP Genel Merkezi’nde. Hatta Devlet Bahçeli’nin hemen ardında durup fedailiğini yapıyor. Haliyle savcı “bulamıyor” değil, bulmak istemiyor!”

Tamamını okuyun

Genel

İsmailağa Cemaatinde yaşanan cinsi sapıklığın skandal ses kayıtları

9 Aralık 2022 – 22:44

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G’yi Kadir İstekli ile skandal bir şekilde, İslamda asla olmayan bir şekilde evlendirmesi ile ortaya çıkan cinsi sapıklığın yankıları sürüyor.

1998 yılında doğan H.G. isimli kız çocuğu 6 yaşında İsmailağa Cemaati’ne bağlı Gümüşel ailesi tarafından 29 yaşındaki tarikat mensubu Kadir İstekli ile uydurma bir imam nikahı ile evlendirildi.

H.G. annesinin saçını tarayarak zaman zaman 29 yaşındaki adamın evine gönderdiğini söyledi.

H.G. bu yaşına kadar cinsi istismara maruz kalırken 14 yaşında bir doktora gitti ve bu durum doktor tarafından fark edildi.

Doktor, olayı polise bildirdi ve olay savcılığa intikal etti. Dosyaya bakan savcı küçük kızın doğum kartına bakmak yerine kemik tespitini istedi.

Kemik tespiti için gelen yetkili ise H.G.’nin kemik yaşına bakmak yerine 21 yaşındaki bir kadından numune alıyor.

H.G. bu yetkilinin aynı tarikattan geldiğini ve yetkilinin “Neden 17 değil de 21 yaşındaki bir kadının numune için getirildiğine”kızdığını söylüyor. Dosya kapanıyor.

14 yaşındaki çocukla ilgili “21 yaşındadır” şeklinde kemik testi sonucu geliyor ve savcı bu olayı kapatıyor.

Daha sonraki yıllarda H.G. bir radyoda çocuk yaşta evlilikle ilgili bir program dinliyor. H.G. yaşadıklarını anladıktan sonra evden kaçmaya çalışıyor.

Sonrasında H.G. sosyal medyada bir kadına bunu anlatıyor ve o kadın şikayetçi olmasını istiyor.

H.G. ses kayıt cihazı alıyor ve 29 yaşında kendisiyle evlenen tecavüzcüsünün tüm konuşmalarını kayıt ediyor.

H.G. ses kaydı alıyor ve şikayetçi oluyor. Bütün olaylar açığa çıkıyor. İddianame 2 yılda yazılıyor ve çocuğa yapılan tecavüzle ilgili açılan davada hiç kimse tutuklanmadı.

Yıllarca tecavüze uğrayan H.G. şu anda 24 yaşında ve açıktan ortaokulu bitirmeye çalışıyor.

Konuyla ilgili Aile Bakanlığı’ndan hiçbir açıklama yapılmadı.

6 yaşında cemaatten biriyle evlendirildiği belirten H.K.G.’nin aldığı ses kayıtlarının iddianamede yer alan bazı kısımları:

H.K.G: “Keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik, kesin mutlu olurduk biz ya değil mi?”

(Evlendiği Şahıs) Kadir İstekli: Yani orası öyle dediğin gibi de

H.K.G.: 6 yaşında nikahımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi. Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı.

Kadir İstekli: Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyor muyuz?

H.K.G.: “Ama telafisi de olmuyor işte.”

Kadir İstekli: Yani tam bir hatadır. Gerçekten düşüncesiz, psikoloji. Bilmeden yapılmış olan bir hareket. Yanlış bir şey. Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim? Etmem.

H.K.G.: Babam nasıl düşünmedi.

Kadir İstekli: “Hocaefendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyor? Bırak sen de Allah Allah.”

H.K.G: “Yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı, insan bunu bilmez mi… Hadi bir defa, iki defa, sonra gözetlersin. Nasıl desem, kızının durumunu gözetlersin… Yıllarca böyle devam etti. Yani bir değil, iki değil. Her gün sıkıntı yani. Gerçekten çok büyük sıkıntı hocam.”

Kadir İstekli: “Geriye dönülmüyor, dönülmüyor işte.”

H.K.G: “İşte, çünkü küçücüğüm. Anlam veremiyorum nasıl desem. Gerçekten zor. Benim açımdan da düşünmelisiniz. Babam da benim açımdan düşünmeli biraz.”

Kadir İstekli: “Daha düne kadar, sen konuşana kadar biz böyle bir sıkıntının olduğunu bilmiyorduk ki ya Allah Allah…

H.K.G.: “Ama insan nasıl bilmez.”

Kadir İstekli: “Bilmiyor insan işte. Niye psikoloji mi okumuşum ben, okumamışım ki”

Tamamını okuyun
Advertisement
Sağlık1 ay önce

Kediler insanlar için ölümcül olabilecek hastalıklar taşıyor

Sağlık1 ay önce

Kedilerden insanlara geçen bazı hastalıklar ve korunma yolları

Amerika5 ay önce

ABD’nin borç “şımarıklığı” ciddi maliyet riski taşıyor

Gündem6 ay önce

Süleymancılara ait Fazilet Yapı davasında Melih Gökçek de müdahil

Türkiye7 ay önce

Yeşilay da AKPKK’nin çiftliğine dönmüş

Gündem8 ay önce

Tolgahan Demirbaş, cinayetten dokuz ay önce Sinan Ateş’in peşine düşmüş

Avrupa8 ay önce

İtalya’da 418 sübyancı rahip tespit edildi

Amerika8 ay önce

ABD’nin askeri denizaltılarının hazin sonu…

İngiltere8 ay önce

İngiliz halkı fişlendi

Amerika8 ay önce

Mali kriz nedeniyle ABD’de işten çıkarma dalgası büyüyor

İngiltere8 ay önce

İngiltere’de bazı çocuk bakım evlerinde çocuklar dövüldü ve dışarıda bırakıldı

Amerika8 ay önce

Kanada ‘kültürel soykırım’ nedeniyle 2.8 milyar dolar ödeyecek

Asya8 ay önce

Japonya’dan G7 liderlerine uyarı: Tayvan sıradaki Ukrayna olabilir

Genel8 ay önce

Emekli amirali ‘sıkarız kafasına’ diye tehdit etmişti: Savcının bulamadığı Çelik, Bahçeli’nin yanında çıktı

Amerika8 ay önce

Ders vermeden 900 bin dolar kazandı

Türk Dünyası8 ay önce

Kıbrıs’ta santral arızaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor

Türkiye9 ay önce

ÇAYKUR, borcu borçla kapatmaya çalışıyor

Amerika10 ay önce

Elon Musk Trump’ın hesabının askıya alınma sürecini de ifşa etti

Genel10 ay önce

İsmailağa Cemaatinde yaşanan cinsi sapıklığın skandal ses kayıtları

İngiltere10 ay önce

İngiltere’de grev dalgası genişliyor

Çin10 ay önce

İtalya’da Çin’in kurduğu polis karakolları için inceleme başlatıldı

Genel10 ay önce

Batılı devketlere Ankara’da terör saldırısı  uyarısı

İngiltere10 ay önce

İngiltere’de mali kriz nedeniyle iş bırakmaları ve grevler artıyor

İslam10 ay önce

Mus’ab bin Umeyr (r.a.)

Türkiye10 ay önce

Alihan Kuriş ve çetesine dolandırıcılıktan suç duyurusu

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.