Connect with us

Genel

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Yahudiler’e Verdiği Cevaplar (8)

3 Nisan 2022 – 20:48

Musa (a.s)’dan sonra da İsa (a.s.)’ın zamanında onun duası ile çok ölüler dirildi. O da şundan ötürüydü ki, İsa (a.s.) peygamberlik davası ettiği zaman:
-“Ben Allah’ın peygamberi, elçisiyim, gelin bana iman edin!” dedi.
O kavim, İsa (a.s.)’a:
-Bize mucizeler göster! dediler. İsa (a.s.) da:
-“Allah’ın emriyle ben ölüyü diriltirim! Anadan gözsüz doğanlara göz veririm. Cüzzam hastalığına tutulmuş kişileri sıhhata kavuştururum. Topraktan da kuş biçiminde bir şey yaparım ki, ona, Allah’ın emriyle üff… derim, o da kuş olur, uçar gider!” dedi.
Nitekim Kur’an-ı Kerim şöyle buyurur: “Ben sizin için topraktan bir kuş yapayım. Ona üff … diyeyim Hak Teala’nın buyruğuyla kuş olsun. Gözsüzü gözlü kılayım. Abrasın (alaca hastası) abraslığını gidereyim, ölüyü dirilteyim.” (Al-i İmran suresi, ayet: 49)
O kavim, Hz. İsa’dan bu sözleri işitince:
-Bu kişi ne acayip söz söyledi. Gelin, bunu deneyelim. Eğer şu dedikleri doğru ise ona iman edelim! dediler. Sonra:
-“Ya İsa, şimdi bir kuş yap, görelim! dediler.
İsa (a.s.) da bir parça balçıktan, çamurdan bir kuş yaptı. Dua eyledi. O kuşa üfledi. Allahü Teala’nın emriyle o kuş dirildi, hayat buldu. Uçtu… Şimdi yarasa dediğimiz kuşun, o kuştan türediği söylenir. Halk, o mucizeyi İsa (a.s.)’dan görünce:
-Bu bir cadıdır, sihirbazdır, dediler. Hazret-i İsa da onlara:
-“İnanmazsanız çok önceleri ölmüş olan bir kişi gösterin, ben onun için dua edeyim, dirilteyim! dedi.
O halk bir araya geldi, danıştılar:
-“Gelin Nuh’un oğlu Sam’ın mezarını gösterelim! O, hem çok eski zamanlarda ölmüş olan kişilerdendir! Eğer onu diriltebilirse, biliriz ki kendisi Hak peygamberdir!” dediler. Hz. İsa peygamber’e geldiler:
-Bize Nuh oğlu Sam’ı dirilt! dediler. İsa (a.s.):
-Sam’ın kabri nerededir? diye sordu. Onlar da:
-“Filan dağda, bir derenin içindedir! dediler. İsa (a.s.):
-“Şimdi bana bir gün izin verin. Ben varayım, dua edeyim o dirilsin. Görün! .. ” dedi.
Ona bir gün vade verdiler. O gün gelince halk bölük bölük o arada toplandı. İsa (a.s.) da geldi. Ona Sam’ın mezarını gösterdiler. İsa (a.s.) yüksek bir yere çıktı. Ellerini kaldırdı. Allahü Teala’ya dua etti. Sonra:
-Ey Nuh oğlu Sam! Allah’ın izniyle yerinden kalk! dedi.
O anda yer yarıldı. Sam hemen geldi. Halk Sam’ın saçının, sakalının ağarmış olduğunu gördüler. İsa (a.s.):
-“Ey Sam, ey Nuh’un oğlu! dedi. Sam da:
-“Lebbeyk, ey Allah’ın Ruhu!” dedi. İsa (a.s.):
-“Sen kimsin?” diye sordu. Sam da:
-“Ben Nuh oğlu Sam’ım!” dedi ve aralarında şu konuşma oldu:
-Söyle, ya ben kimim?
-Sen de Allah’ın peygamberi İsa’sın!
-Ey Sam, sen öldüğün zamanda saç sakal ağarmazdı. Çünkü sakal ağarması İbrahim (a.s.)’dan kaldı. Senin sakalın karaydı! dedi. Sam da İsa (a.s.)’a cevaben:
-Şimdi sen beni çağırdığın zaman ben kıyamet koptu sandım. Kıyametin korkusundan da saçım sakalım ağardı:
-Ey Sam, eğer dilersen, Allah’a dua edeyim, sana uzun bir ömür versin. Birkaç zaman bu dünyada bizimle kal.
-Ey Allah’ın Ruhu! Ben can acısını bir kez çektim. Birkez daha can acısını çekmek dilemem. Benim dileğim Allah’tan yine önceki halime varmamdır.
Bu dileği Öğrenen İsa (a.s.) dua etti. Sam, yine mezarının içine girdi. Kabir bayağı dümdüz oldu. Sanki o mezardan kimse çıkmamış gibi eski halini aldı. O kavmin hepsi bu hali görünce çoğu İsa (a.s.)’a iman getirdiler, İsa dinini kabul ettiler.
Bir de ölümleri Danyal (a.s.) zamanında olmuş olan ölülerin dirilişiydi ki, onun aslı şöyleydi. O zamanda büyük bir şehir vardı. Halkı da çoktu. Birgün o şehre veba hastalığı girdi. Halkı kırılmağa başladı. Şehrin büyükleri bir araya geldiler. Konuşmalar yaptılar:
-“Şehirde durursak, hepimiz kırılırız! Gelin kaçalım! Emin bir yere varalım! dediler. 1000 kişi o şehirden çıkıp kaçtılar. Bir fersah kadar gidince (Gözün erebildiği yere kadar varınca) onlara ecel yetişti. Hepsi öldüler. O dolaydaki halk, onların çokluğundan dolayı, onları toprağa gömemediler. En s

onunda, o ölülerin çevresine bir duvar çektiler. Hepsi o duvarın içinde kaldılar. Bunun üzerine yıllar geçti. O kavim, o yerde çürüdü, toprak oldu. 1000 yıl sonraydı.
Danyal (a.s.)’ın zamanı geldi. Bir gün Danyal (a.s.) o duvarı gördü. Büyük bir yer çevrilmiş ve o duvarın içine alınmıştı.
-Acaba bunda ne hikmet vardır? Dedi.
Hemen Allahü Teala’ya niyazda bulundu. O ölü halkın hepsi dirildiler. Bundan sonra da bu dünyada nice ömür sürdüler. Dünyaya çok oğul ve kız getirdiler. Sonunda ecel yine yetişti. Bir bir ölümü tadıp gözlerini kapadılar.
Şimdiki zamanda da nice kişiler vardır ki, onların bedeninden pis, murdar kokular fışkırır. İşte bunlar o dirilip de ölenlerin soyundandırlar. İlk öldükleri zamanda ortaya çıkan kokular hala onların çocuklarından sıyrılıp gitmemiştir.
Nitekim Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Ey Muhammed! Görmüyormusun ki bin insan, (1.000 kişi) veba korkusu ile yurtlarından çıktılarda Allah onlara (ölün) dedi, öldüler.” (Bakara süresi, ayet: 243) İşte bu ayet-i kerime o olaya işarettir. Bundan sonra onüçüncü sorunun cevabına gelindi: Ruh nedir, sorusuydu... Cebrail (a.s.), Rasulullah (s.a.v.)'e şu ayeti getirdi: "Ey Muhammed! Kafirler sana ruhtan sorarsa, sen de ki; ruhtan haber vermek işim değildir. Ruh, Allahü Teala'nın emridir ki, size az bir şey verilmiştir."

Bundan sonra On dördüncü soruya gelindi ki soru şuydu: Demir ve tunç kimin elinde hamur gibi oldu ve o kişi her ne dilerse, o demirle işlerdi?

Cevap şuydu: Demir ve tunç Davud (a.s.)’ın elinde hamur gibi yumuşardı. O, her ne dilerse ateşe koymadan demiri işlerdi. Bu hadise Davud (a.s.)’ın mucizesiydi. Bundan ötürüdür ki, bağlama yerleri belirsiz olan zırhlara (Davud zırhı) denilirdi. Hak Teala Kur’an’da:
-“Demiri ona hamur gibi yumuşak ettik!” diye buyurmuştur. Şimdi onbeşinci soruya geldik. Bu, Rûy-i Revan çeşmesi hangi kişinindir, sorusuydu. Bu Rûy-i Revan'a Arapça'da "ayn-ı kıtr", Türkçede "akar tunç" denilir. Bu şeyi Allahü Teala hemen Süleyman (a.s.)'a boyun eğdirmiştir. Gelen rivayette şöyledir; O akartunç ırmağı Süleyman (a.s.) için her ayda üç gün akardı. Süleyman (a.s.) ondan ne dilerse işlerdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: "Erimiş bakır çeşmesini biz Süleyman için akıttık." (Sebe süresi, ayet: 12) buyrulmuştur. Bir gün Süleyman (a.s.) devleri ve perileri topladı. Onlara: Bu akartunç bakır pınarlarından kendim için bir kale ve bir kent yapınız ki, o şehir Kıyamet'e kadar dursun ve ona zarar gelmesin. Büyüklüğü on iki mil olsun. Hem o kale de öyle bir yerde olsun ki, hiçbir ademoğlu ona yol bulamasın. Onu, hem, hile ile, tuzakla yıkmağa, bozmağa çare bulamasın. Benim hazinemi kitaplarımı ve bu tunç pınarı o kaleye iletilsin. Halkı, bu yolda bir yer düşündüler ki orası batıda Endülüs denilen bir yerdi. Bu Endülüs'ün, bir yanı çöplüktü. Öyle ki yirmi gün bir kişi hızlı hızlı gitse su bulmağa, ot bulmağa derman bulamaz! dediler. Süleyman (a.s.) devlere emir buyurdu. O akar tunç pınarını, dediği yere ilettiler. Bu söylediğimiz biçimde bir ulu kale yaptılar. Yerin altında ona bir yol açtılar. Tılsımlarda, büyülerde bulundular. O yolu kimseye bildirmediler. Ta ki Ademoğlu oraya varmaya yol bulamasın istediler. Süleymanın (a.s.)'ın hazineleri, kitapları, her neyi varsa o kaleye iletildi. [Ta... Süleyman (a.s.)'dan başlayarak Emevi hükümdarlarından Mervan oğlu Abdülmelik zamanına varıncaya kadar kimse o şehrin adını anmadı ve oraya gitmek istemedi. Çünkü o yöne kim giderse açlıktan, susuzluktan ölürdü.] Kaynak: a.g.e. ; s. 55

Devamını okuyun
Yorum yapmak için tıklayınız

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Genel

“Enerji krizi böyle giderse Almanlar yakında ülkesiz kalacak”

19 Eylül 2022 – 18:32

Rusya’ya enerji bağımlılığı konusuna yaptığı uyarıları Merkel’in dinlememesi yüzünden Almanya’nın enerji krizine düştüğünden söz eden Trump, ‘Berlin’in çevreci enerji vaadine rağmen kömür dahil eski moda şeylere geri dönmek zorunda kaldığına’ dikkat çekerek ekledi: “Ama başka seçenekleri yok, ülkeleri olmayacak, ülkeleri kalmayacak.”


ABD’de Kasım 2024 seçimlerinde yeniden aday olması beklenen önceki Başkan Donald Trump, haftasonunda Ohio eyaletinin Youngstown kentinde düzenlediği mitingde, halefi Joe Biden’ın enerji politikalarını eleştirdi.

ABD’de Kasım 2024 seçimlerinde yeniden aday olması beklenen önceki Başkan Donald Trump, haftasonunda düzenlediği mitingde, Almanya’nın içinde bulunduğu enerji krizine de değindi.

45. Başkan, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Kuzey Akım 2’nin Almanya’yı Rusya’ya daha da fazla bağımlı hale getireceği konusunda uyardığını hatırlattı.

Merkel’e projeden vazgeçmeyi reddettiğinde Rusya’ya teslim olması için beyaz bayrak gönderdiğini söyleyen Trump, “Enerjinizin yüzde 72’sini Rusya’dan alıyorsanız, işte beyaz bayrak, çünkü çok çabuk teslim olacaksınız. Bu kadar hızlı olacağını kim düşündü, değil mi” dediğini aktardı.

Tamamını okuyun

Genel

AKPKK rejimi, milletin milyarlarca lirasını çöpe attı

6 Ağustos 2022 – 22:01

AKPKK iktidarı döneminde iddialı söylemlerle hayata geçirilmek istenen birçok proje yarım kaldı. Kamu kasasından şirketlere milyarlarca lira aktarılan projeler ya hatalı inşa edildiği için tamamlanamadı ya da hukuki süreçler tamamlanmadığı için atıl kaldı. Olan ise kamunun çöpe atılan milyarlarca lirasına oldu.

İktidarın tamamlayamadığı projelerin başında Melen Çayı Projesi geliyor. Devlet Su İşleri (DİS) Genel Müdürlüğü, Melen Barajı için ilk ihaleyi 29 Mayıs 2012’de düzenledi. İhalenin 213 milyon 850 bin TL’ye Ece Tur ile Yöntaş İnşaat iş ortaklığına verildiği açıklandı. Melen Barajı’nın temeli de 2014 yılında atıldı. Düzce ve Sakarya illerini birbirinden ayıran Büyük Melen Çayı’nın Karadeniz’e döküldüğü noktada inşaatına başlanan barajın 214 milyon liraya mâl olacağı açıklandı.

Temel atma töreninde konuşan dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı AKPKK’li Veysel Eroğlu da Melen Barajı’nın İstanbul’un su sorununu 2071 yılına kadar çözeceğini iddia etti. Eroğlu, baraj inşaatının 7 Aralık 2016 tarihinde saat 13.59’da bitirileceğini açıkladı. Eroğlu, “İstanbullular susuzluk konusunda endişe etmesin” dedi. Törende konuşan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ise “Bugün sizlerle bir tarihe tanıklık ediyoruz. Gelecek kuşaklar adına bir tarih düşüyoruz” diye konuştu.

8 milyar lira harcandı

Şirket Erdoğlu’nun açıkladığı tarihte baraj inşaatını tamamlayamadı ve DSİ 29 Aralık 2016’da baraj inşaatını tamamlamak için bir ihale daha düzenledi. Bu ihale de yine ilk ihaleyi alan Ece Tur ile Yöntaş İnşaat iş ortaklığına 271 milyon 548 bin TL’ye verildi. Bu iki ihaleyle birlikte DSİ Ece Tur ile Yöntaş İnşaat iş ortaklığıyla toplam 485 milyon 398 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

Ancak baraj projesi bir türlü tamamlanamadı, inşaat sırasında barajın gövdesinde açılmalar olmaya başladı. Baraj bitirilemeyince Melen’in suyu İstanbul’a borularla aktarılmaya başlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez 19 Ekim 2019’da baraj inşaatında incelemelerde bulundu ve baraj gövdesindeki derin çatlaklar nedeniyle inşaatın durduğunu açıkladı. DSİ Genel Müdürlüğü, Melen Barajı güçlendirme inşaatı için 28 Şubat 2020 tarihinde bir ihale daha düzenledi. Bu ihaleyi de 412 milyon 151 bin TL teklif veren Everest Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı.

Şirket ile DSİ arasında imzalanan sözleşmeye göre, güçlendirmenin 26 Şubat 2023’te bitirilmesi planlanıyordu. Ancak şirket yetkilileri ve DSİ yetkilileri anlaşamadı ve şirket projeyi tasfiye kararı aldı. DSİ tasfiye talebini kabul etti ve 8 Temmuz 2022’de Melen Barajı’nda yeniden çalışmalar durdu.

Melen Barajı için biri ikmal, biri güçlendirme olmak üzere 3 inşaat ihalesi, birkaç danışmanlık ihalesi, İSKİ’den DSİ’ye aktarılan kaynaklar ve kamulaştırma bedelleri dahil olmak üzere kamunun kasasından en az 8 milyar TL harcandığı belirtildi.

Ankapark projesi

Ankapark’ın yapımına AKPKK’li Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı olduğu 2013 yılında başlandı. Tüm itirazlara rağmen Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen park Melih Gökçek’ten sonra ABB başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna döneminde kiralandı. 20 Eylül 2018’de gerçekleştirilen ihaleyle Ankapark’ın GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu’na yıllık 26 milyon 400 bin lira bedel karşılığında 29 yıllığına kiralandığı açıklandı. Ankapark, 20 Mart 2019’da Wonderland Eurasia adıyla ziyarete açıldı. İşletmeci şirketin borçlarından dolayı Eylül 2019’da parkta haciz işlemi gerçekleştirildi. Parkın 2 milyon lira birikmiş elektrik borcu nedeniyle Aralık 2019’da elektriği kesildi. Borcun kısmen ödenmesinin ardından 20 Ocak 2020’de parkın elektriği yeniden bağlandı. Ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle Şubat 2020’de park fiilen kapandı. Gökçek hakkında defalarca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Temmuz 2022’de mahkeme kararıyla parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği duyuruldu. Devir işlemlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkın nasıl değerlendirileceği konusunda bir anket başlatarak Ankaralılardan görüş almaya başladı. Anket sonucuna göre Ankaralılar alanın yeşil alan olarak değerlendirilmesini istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark için belediye kasasından yaklaşık 801 milyon dolar harcandığını açıkladı.

Havalimanları

Kamunun kasasından milyonlarca lira harcanarak yapılan Uşak, Çanakkale Gökçeada ve Balıkesir Merkez havalimanları yıllardır atıl durumda. DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Uşak Havalimanı’nı 2020 yılında toplam 7 bin 500 kişi kullandı. Ancak, 2021 yılında ise sadece 52 yolcunun Uşak Havalimanı’nı kullandığı belirtildi. Bu yılın ocak ve nisan aylarını kapsayan ilk dört ayında ise 83 personelin görev yaptığı, milyonlarca liralık araç ve gereçlerin bulunduğu havalimanı hiç kullanılmadı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir Koca Seyit Havalimanı adı altında bir havalimanı bulunmasına rağmen AKPKK, 2016’da yılında kente Balıkesir Merkez Havalimanı adı altında bir havalimanı daha yapma kararı aldı. 1 milyon yolcu sayısı hedeflenen ve proje tutarı 30 milyon lira olarak belirlenen havalimanı, 2019 yılında 76 milyon lira harcanarak tamamlandı ve 2020 yılının Şubat ayında açıldı. Ancak DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, havalimanına açıldığı günden bu yana hiç uçak inmedi. İki yıldır hiç tarifeli uçağın inmediği ve hiçbir yolcunun da uğramadığı havalimanında toplam 51 personel görev yapıyor.

Yıllardır kullanılmayan bir başka havalimanı ise Çanakkale’deki Gökçeada Havalimanı. DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2020 ve 2021 yılında 38 personelin görev yaptığı Gökçeada Havalimanı’na hiç yolcu uğramadı ve hiç tarifeli uçak seferi de düzenlenmedi.

Sadece 3 ay kullanıldı

Bu havalimanı da 15 Ağustos 2010 tarihinde turizmini geliştirme amacıyla yenilenerek hizmete girdi. Dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal havalimanın açılışında yaptığı konuşmada, havalimanı için toplam 88 milyon 120 bin TL harcandığını açıkladı. Havalimanın açılışına katılan dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise “Gökçeada Havaalanı adanın turizmine, gelişmesine katkı sağlayacak” dedi.

Ardından ilk tarifeli uçuş 12 Temmuz 2011’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirildi ve dönemin Ulaştırma Bakanı Yıldırım tarafından haftada iki gün İstanbul’a tarifeli uçuşların yapılacağı duyuruldu. Ancak havalimanı sadece 3 ay kullanıldı ve Yıldırım’ın açıkladığı tarifeli uçuşlar sadece 3 ay yapıldı. Bir daha havalimanına hiç tarifeli uçak seferi düzenlenmedi.

Metrobüsler çürüdü

Kamunun milyonlarca lirası da İstanbul için alınan ama kullanılamadığı için çürüyen metrobüslere harcandı. Araçlar, İBB’nin AKPKK tarafından yönetildiği dönemde “Bu araçlar İstanbul’un topografik yapısına uygun değil” uyarılarına rağmen belediye kasasından 63 milyon avro ödenerek alındı. 2008 ve 2009 yılında araçları alan İETT Genel Müdürü Mehmet Öztürk, 63 milyon avro ödenen ve hurdaya ayrılan metrobüsleri aldığı için hiç pişman olmadığını belirtti. Öztürk, geçen yıl BirGün’e yaptığı açıklamada “Bugün olsa o metrobüsleri yine alırım” dedi. Normal körüklü otobüs fiyatının dört katına denk gelen Hollanda menşeli otobüsler, İstanbul yollarının fiziki koşullarına uyum sağlayamadığı için sık sık arızalandı. Arızalar nedeniyle otobüsler arada sırada sefere çıkarıldı, çoğu garajlarda çürümeye bırakıldı. İETT’ye metrobüs ve otobüs alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargılanan, kurumun eski Genel Müdürü Mehmet Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 18 sanık yargılandı ve 2011 yılında beraat etti.

Kaynak: Birgün gazetesi

Tamamını okuyun

Genel

Organ kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan 4 sanık ilk duruşmada tahliye oldu

26 Temmuz 2022 – 20:24


Esenyurt’ta yasadışı organ ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 4 sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Sanıklar, konsolosluklardan alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle 25 organ nakli gerçekleştirdikleri iddiasıyla, 359 ila 368 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.


Esenyurt’ta yasadışı organ ticareti yaptıkları iddia edilen Rusya, Ürdün ve Suriye uyruklu 4 sanıkla ilgili Büyükçekmece 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. 


Tutuklu sanıklar Hasan B., Mahmoud Z. ve Ali S. cezaevinden getirilirken, Ahmed M. SEBGİS ile duruşmaya bağlandı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. 

 
Duruşmada savunma yapan Hasan B., “Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Hastalarla ilişki kurarım, hastaneye götürürüm. Organ nakli konusunda ise herhangi bir işlem yapmadım. Hastaları hastaneye götürür, Türkiye’de kalacak yer, ev ve otel bulurum. Hastalara yardımcı olurum. Hastaneyle yaptığım fiyat anlaşması nedeniyle, götürdüğüm hastalar daha indirimli tedavi oluyor. Resmi şirketim olduğu için kanun ve nizam içinde çalışıyorum. Evrak işlemleri olduğunda hastaları kendi konsolosluklarına götürürdüm, onlar işlerini kendileri yapardı. Kimseye organ ticareti konusunda aracılık etmedim, herhangi bir belge düzenlemedim” dedi. 


Sanık Hasan B.’nin avukatı Bekir Yılmaz, “Müvekkilim hakkında 24-25 kez farklı eylem nedeniyle ‘Organ ticareti’ ve ‘Resmi belgede sahtelik’ suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlenmiş olsa da, üzerine atılı eylemlerle ilgili, söz konusu belgeleri ne şekilde kullandığı ve kime sunduğu konusunda somut delil bulunmamaktadır. Müvekkilimin üzerine atılı suçlardan beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Sanık Ali S. “Doktorum, Moskova’dan İstanbul’a seyahat amaçlı geldim. Rusya vatandaşıyım. Şanssızlığım diğer sanıklarla aynı otelde bulunmamdır” diye konuştu. Organ nakliyle ilgili WhatsApp grubunda olduğu hatırlatılan Ali S., “Ben o grubun üyesi değilim, birileri beni dahil etmiş olabilir. Bana o grupta sorular sorulmuş olabilir, ben sadece o sorulara doktor olarak cevap vermiş olabilirim. Kimseyi organ nakli için yönlendirmedim” dedi. 
Diğer iki sanık da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Mahkeme 4 sanık hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliyelerine karar verdi. 

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, organ naklinin yapıldığı özel bir hastanede, görevlilerinin şüphelenmesi üzerine Filistin Konsolosluğu tarafından oluşturulmuş gibi gösterilen akrabalık ve doğum belgelerinin sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Soruşturma aşamasında, hastanenin bir yıllık kayıtlarının incelendiği, 25 kez usulsüz organ nakli yapıldığı, 2 kez de teşebbüs aşamasında kaldığının belirlendiği aktarıldı. 


Bütün organ nakillerinin Filistin, Ürdün, Cezayir ve Tunus uyruklu şahıslar arasında yapıldığı anlatılan iddianamede, alıcıların Hasan B. ve Mahmoud Z. ile irtibata geçtikleri, Ali S. ve Ahmed M. isimli şüphelilerin de bu kişilerle doğrudan fikir birliği içinde oldukları anlatıldı. Organ vericilerinin, genel olarak maddi durumu kötü olan insanlardan seçildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Hasan B. için 25 kez ‘Organ ticareti’ 2 kez ‘Organ ticaretine teşebbüs’ ve 24 kez ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 183 yıldan 368 yıla kadar hapis istendi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise 25 kez ‘Organ ticareti’ bir kez ‘Organ ticaretine teşebbüs’ ve 24 kez ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından ayrı ayrı toplamda 178 yıldan 359 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

Tamamını okuyun
Advertisement
İngiltere6 gün önce

Kraliçe’nin cenazesine katılmayan Londralılar: Ülke krizde, başka dertlerimiz var

Genel6 gün önce

“Enerji krizi böyle giderse Almanlar yakında ülkesiz kalacak”

Avrupa1 hafta önce

Fransa enerji krizi ile karşı karşıya

İngiltere2 hafta önce

Avustralya’nın İngiltere’den ayrılması gündemde

Amerika2 hafta önce

ABD’de demir yolu iş kolu greve hazırlanıyor

Rusya3 hafta önce

“Belki de hiç bulunamayacak kayıp insanlar var”

Gündem3 hafta önce

Van’da uyuşturucu kullanımında artış: Polis göz yumuyor

Amerika3 hafta önce

Pentagon’un raporu: ABD ordusunda cinsel saldırı %13 arttı

Avrupa4 hafta önce

AB enerji krizi yaşıyor

İngiltere4 hafta önce

Goldman’dan İngiltere’ye resesyon uyarısı

Almanya1 ay önce

Almanya’da piskoposlukta tecavüz ve sübyancılık vakaları onlarca yıl gizlendi

Amerika1 ay önce

Mead Gölü alarm veriyor

Türkiye1 ay önce

Suç örgütlerini araştıran ABD’li Prof. Gingeras: Türkiye artık 90’ların da gerisinde

Avrupa1 ay önce

İspanya’da normalin üstünde yağış olmasına rağmen tarihi kuraklık yaşanıyor

İngiltere1 ay önce

Johnson: Hayat pahalılığına karşı kamu destekleri yetersiz kaldı

Amerika1 ay önce

Beyaz Saray eski danışmanı Bannon: Derin devlet Trump’a suikast düzenlemeyi planlıyor

Avrupa2 ay önce

Avrupa’da enerji krizi rekor fiyatlarla derinleşiyor

Türkiye2 ay önce

TZOB uyardı: Önlem alınmazsa süt fiyatları daha da artacak

İngiltere2 ay önce

İngiltere’de mali kriz: “Kızım yemek yiyebilsin diye öğün atlıyorum”

Genel2 ay önce

AKPKK rejimi, milletin milyarlarca lirasını çöpe attı

Fransa2 ay önce

Fransa’da kuraklık tehlikesi

Teknoloji2 ay önce

Microsoft ve Alphabet’in bilançoları beklentileri karşılayamadı

Genel2 ay önce

Organ kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan 4 sanık ilk duruşmada tahliye oldu

Gündem2 ay önce

‘İnsan kaçıran savcı da var, milyon dolar karşılığı sipariş operasyon yapan da’

Amerika2 ay önce

Amerika halkı, yakında bir iç savaş çıkacağına inanıyor

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.