Connect with us

İslam

Peygamber Efendimiz’in Yahudilerin Sorularına Verdiği Cevaplar

23 Nisan 2022 – 03:04

Yahudilerin haber verdiği soruları bu şekilde işitince Kureyşli Hişam oğlu Ebu Cehil ve Muğiyre oğlu Velid ve Mekkeli kafirler son derece sevindiler. O saygın, itibarlı beş yahudi bilginini yanlarına alıp Mekke şehrine geldiler. Kureyş kavminin çoğu biraraya toplandılar. Bir kişiyi gönderip Muhammed Mustafa (s.a.v.)’i getirttiler. Bu yirmi sekiz soruyu sordular. Peygamberimiz (s.a.v.) bu sorulara vereceği karşılığı bilmiyordu. Hiçbirini de işitmiş değildi. Ama Kureyşli kafirlere:
-Yarın bu sorularınıza cevap vereyim! dedi.
Lakin “İnşaAllah” dememişti. Cebrail (a.s.)’ın geleceğini ve bu soruların cevabını ona öğreteceğini, bundan sonra kafirlere cevap vereceğini umut ediyordu. Cebrail (a.s.) o gün gelmedi. Ertesi gün de gelmedi. Hazret-i Peygamber’in (s.a.v.) mübarek hatırları, Cebrail (a.s.)’ın gelmemesine çok üzüldü. Karma karışık oldu. O Medine Yahudileri, bundan çok sevindiler:
-Muhammed’e Rabbi kızdı, bu soruların karşılığını bildirmedi! (Haşa) o Kur’an deyip okuduğu kitabı kendisi söylüyormuş, deliymiş. Doğru yoldan sapmıştır! dediler.
Böylece onbeş gün geçti. Cebrail (a.s.) hala gelmedi. O on beş gün geçince Cebrail (a.s.) geldi. Hak Teala Hazreti’nden selam getirdi. Bu soruların cevaplarını Aayet-i Kerime ile bir bir bildirdi! önce şu ayeti okudu: “Güneş nuru hakkı için ve gecenin karanlığı hakkı için, ya Muhammed, Rabbin sana hiçbir zaman kızmadı. Senden vazgeçmedi!” (Duha suresi, ayet: 1-3)
Aşağıdaki ayetlerle Cenab-ı Hak yine şöyle buyurdu: “Dolanan yıldızlar hakkı için ant olsun ki, arkadaşınız azmadı. (Batıla düşmedi) kendi isteğine göre de konuşmuyor. Kur’an Allah’ın vahyine dayanan bir kitaptır.” (Necm suresi, ayet: 1-4)
Çünkü kafirler (Haşa): Muhammed azdı, babasının ve dedesinin dinini bıraktı, doğru yoldan çıktı demişlerdi. Bu Ayet-i Kerime o sözlere cevaptır:
-Yoldaşınız azmadı. Atası İbrahim (a.s.)’ın dinini terketmedi. Hem de söylediği sözleri kendisinden söylemez. Onun sözü Vahiy’dir ki onu ona Cebrail (a.s.) öğretir! demektir. Sonra da şu ayeti okudu: “Ey Muhammed! Bir şeyin yapılması yolunda sakın «Ben onu işlerim!» deme. Ancak İnşaAllah de.” (Kehf suresi, ayet: 23-24)
Evet bu Ayet-i Kerime ile yapılacak işlerde: Allah isterse (inşaAllah) kelimesinin gerektiği bildiriliyordu. Demek ki Cebrail (a.s.)’ın gelmemesi, İnşaAllah sözünün söylenilmemesiydi. Böylece Hazret-i Muhammed (s.a.v.) sorulanların hepsinin karşılığını verdi. Biz de bu soruların cevabını başından sonuna kadar zikredelim…
Vakta ki Cebrail (a.s.) geldi ve bu soruların karşılığını Hz. Muhammed (s.a.v.)’e bildirdi, Peygamberimiz’in (s.a.v.) hatırı hoş oldu. Ferahlandı. O kafirleri katına çağırdı:
-Ey kafirler, dedi, istediğiniz sorulara birer birer cevap vereyim. İlk sorunuz şu idi ki: Allahü Teala’nın sıfatı nedir? Açıkla dediniz. Siz bilmelisiniz ki, Allahü Teala’yı vasfeylemek ve O’nu birşeye benzetmek olur bir iş değildir. Bundan başka, Allahü Teala kendi kendisini anlatmıştır! diye buyurdu. Sonra şu sureyi okudu: “Kul hüvallahü Ehad. Allahü’s-Samed. Lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven Ehad.” (İhlas suresi ayet: 1-4)
Ve şöyle buyurdu: Kul hüvallahü ehad’in manası şudur: -Ey Muhammed! De ki; O Allah ki bir’dir, ortağı yoktur. -Allahü’s-samed -O, yemez, içmez. -Lem yelid -O kimseyi doğurmadı ki mülkünü miras eyleye! -Ve lem yûled -Hem de kimseden doğmadı ki babası olup ona miras kala. -Ve lem yckün lehû küfüven ehad -Ona benzer kimse yoktur ki ululukta, üstün gelebilsin.
Ali bin Ebi Talib (Allah ondan razı olsun) şöyle der:
-Bir kişi, sabah namazından sonra onbir kez İhlas suresini okursa şeytan ne kadar uğraşsa, o gün o kişiye günah işlettiremez.
Enes bin Malik (Allah ondan razı olsun) de şöyle demiştir:
-Allah’ın Rasulü (s.a. v.) şöyle buyurdu ki;
-“Her biriniz Kur’an’ı hatmedip yatağa yatmak elinizden gelmez mi?” Ashab-kiram:
“Kur’an’ı bir gecede hatmetmek kimin elinden gelir?” dediler. O zaman Resul Ekrem (s.a.v.):
-“Bir kişi ki üç kere Kulhü vallahü ehad suresini okursa Kur’an’ı tamam hatmetmiş olur!”diye buyurdu.

ResuI-i Ekrem o cevapları verince, Ebu Cehil Yahudilerin yüzüne baktı. Cevabın bu olmadığını söyleyeceklerini umuyordu. Yahudiler bir ağızdan:
-Gerçektir ya Muhammed! dediler. Tevrat’ta da cevap budur.
Ebu Cehil bu cevabı işitince perişan oldu.
İkinci sorunun cevabı: Şudur: Yahudiler: -Ya Muhammed: dediler. Bize söyle ki senin Rabbin ne iştedir? Cebrail (a.s.) şu ayeti okudu: ” De ki ey mülkün sahibi olan Allah´ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır, yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin.»” (Ali İmran suresi, ayet: 26)

Üçüncü sorunun cevabı şudur: Yahudiler sordu:
-Hak Teala bu cihanı kaç günde yarattı? Resul-i Ekrem şu cevabı verdi.
-Allahü Teala, bu cihanı altı günde yarattı. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurur: “Biz gökleri ve yerleri ve dahi Yer ile Gök’ün arasında neler varsa, hepsini, altı günde yarattık.” (Kaf suresi, ayet: 38)
O altı gün bu cihanın altı bin yılı kadardır. Nitekim Cenab-ı Hakk şöyle buyurmuştur: “Bir gün senin Rabbinin katında, ey Muhammed, şimdi saydığınız günlerin bin yılı kadardır.” Din bilginlerinden şöyle rivayet edilmiştir ki Hak Sübhanehu Teala o Kalemi, ondan sonra Levhi yarattı.
Kalem’e:
-Yaz Kalem! Diye buyurdu.
Bunun üzerine Kalem yazmağa başladı. Sonra, yerleri, gökleri ve yıldızları, ayı, güneş’i yarattı. Sonra da felek dönmeğe başladı. Bunun üzerine altı gün geçti, eğer dileseydi, Hak Teala bu varlığı bu kainatı bir gün içinde yaratırdı. Ama zamanla yarattığı şundan ötürüdür ki, kullarının hakim olan kimseye münasip olan işin düşünceyle, fikirle işlenmesini bilmeleridir, acele edilmemelidir. Nitekim hadis-i şerifte şöyle gelmiştir: ” Tezlik, ivmek (acele etmek) Şeytan işidir. Ağır durmak Rahman işidir.” Bunun manası, acele işi şeytan yaratır ve akıllıca hareketi Rahman yaratır demek değildir, ta kafirler mezhebi olursa böyledir. Ama manası şudur ki Şeytan aceleyi sever, ve işi ağır almak da şudur ki Allahü Teala kararlı hareketi sever. Bu şu hal gibidir ki, Musa (a.s.) hikayesinde, O, Kıbti’yi öldürdüğü vakit:
-Bu bir Şeytan işidir! demişti. Oysa, o iş Musa (a.s.)’ındı. Bundaki mana:
-Bu şeytanın sevdiği ve dilediği işlerdendir! demektir. Şeytan böyle işle sevinir, şad olur. Şeytanın elinden bir iş geleceği yolunda anlaşılmasın. Peygamberimiz (s.a.v.) :
-İvmeli (Acele) iş mubah değildir. Ancak dört şeyde tez iş mubahtır:
1-Kızı ere vermekte, 2-Ölüyü gömmekte 3-Konuğa yemek vermekte, 4-Biri de tevbe etmektedir.
Peygamber (s.a.v.) Yahudilerin üçüncü sorusunu şöyle tamamladı.
-Allahü Teala pazar gününü yarattı ki bu yolda ta Cuma gününün son saatine kadar günleri yarattı. Böylece yerle göğün arasında yaratılanlar tamamlanmış, bütünlenmiş oldu. Kaynak: a.g.e. S. 25

Devamını okuyun
Yorum yapmak için tıklayınız

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İslam

Beş hakîkî bayram

2 Mayıs 2022 – 19:48

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bayram günü sabah vaktinde Allâhü Teâlâ, meleklerini yeryüzünün her tarafına gönderir. Her bir melek, bir sokağın başına geçerek: ‘Ey ümmet-i Muhammed! Kerem sahibi Rabb’inizin huzuruna çıkın. Çünkü o, bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor.’ der. Bunu, insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlûkat duyar. İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında, Allâhü Teâlâ, meleklerine: ‘Ey meleklerim! Bir işçi, işini bitirince alacağı karşılık nedir?’ buyurur. Melekler, ‘Ey Rabb’imiz! Alacağı, ücretinin tam olarak ödenmesidir.’ buyururlar.

Allâhü Teâlâ, onlara: ‘Ey meleklerim! Sizleri şâhit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı olarak ben de onlara rızâmı ve mağfiretimi veriyorum.’ buyurur. Sonra Allâhü Teâlâ: ‘Ey kullarım! Benden isteyin. İzzetime ve celâlime yemin ederim ki bugün dininiz veya dünyanız için benden ne isterseniz onu vereceğim.’ buyurur.”

Müminin, Ramazân-ı şerîf ve Kurban bayramlarından başka; şu beş vakitte beş hakîkî bayramı daha vardır:

  1. Sol yanındaki melek, yazacak kötü bir amel bulamadığında.
  2. Sekerâtü’l-mevtte (ölümün şiddetli hâlleriyle kendinden geçmişken) müjdeci melekler gelip “Merhaba ey mümin, sen cennetliksin.” diye müjdelediklerinde.
  3. Kabre konulduğu vakit, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğunda.
  4. Rahmân olan Allâh’ın Arş’ı altında enbiyâ, evliyâ, âlimler, şehitler ve sâlihler ile beraber gölgelendiğinde.
  5. Kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden daha karanlık, bin yıl iniş, bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan Sırat Köprüsü’nden geçtiğinde.

Evliyâdan bir zât demiştir ki: “Âriflerin vakitlerinin tamamı, Mevlâ’ya olan münâcât ve zikirlerinden dolayı hep ferah ve sevinç ile geçer. Onların bayramları dâimîdir, hiç kesilmez.”

Hasan-ı Basrî (rah.) Hazretleri, “Mevlâ’ya isyan etmediğimiz her bir günümüz, bayram günüdür.” derdi.

Tamamını okuyun

İslam

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

28 Nisan 2022 – 19:14

Öşür arazisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sabit bir farzdır. Âyet-i kerîmede (meâlen): “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkarmış olduğumuz şeylerin temiz (ve helâl) olanlarından (Allah yolunda) infâk ediniz (harcayınız)! Ve kendinizin, ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram olan şeyi vermeye yeltenmeyiniz. Ve bilin ki Allah Ganî’dir (sadakalarınız sizin menfaatiniz içindir) ve Hamîd’dir (herkes, Allâh’a hamd ve şükür borçludur).” buyurulmuştur.

Bir arazi, yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa mahsûlâtı onda bir nisbetinde; dalyanlar, dolaplar, hayvanlar veya satın alınacak sular ile bütün sene veya senenin yarısından fazla sulanırsa yirmide bir nisbetinde öşür verilir. Tohumlar veya işçi ücretleri vesair masraflar bundan düşülmez.

Öşürde, arazi sahibinin akıllı, bâliğ (ergin), zengin olması şart değildir. Öşürde itibar, arazi sahibine değil, araziyedir. Yani, mal sahibi; çocuk, deli veya fakir de olsa öşür ile mükelleftir. Arazide yılda kaç mahsul elde edilirse, hepsinden ayrı ayrı öşür vermek lâzımdır. Diğer malların zekâtında, malın-paranın üzerinden bir yıl geçmesi şart olduğu hâlde, mahsûllerde bir yıl geçmesi icap etmez. Bal, ceviz, susam, fındık, fıstık, çam fıstığı, payam (badem), zeytin, pamuk, palamut, pelit, keten tohumu, şeker kamışı, şeker pancarı, çay yaprağı, çayır otu, dut yaprağı, fesleğen yaprağı, buğday, mısır, pirinç, nohut, mercimek, bakla, fasulye, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, salatalık, üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik gibi her türlü mahsulden ve yulaf, fiğ, burçak gibi her türlü hayvan gıdasından öşür verilir.

Öşrü verilen üzüm bağının içinde meyve ağaçları olsa veya bağ arasında soğan, sarımsak ekilse, o ağaçların meyvelerinden ve ekilenlerden de öşür vermek lâzımdır. Öşür arazisi içinde, ekilmediği hâlde kendiliğinden çıkan mahsulden de öşür verilir.

Hulasa, İmâm-ı Âzam Hazretleri: “Araziden elde edilen mahsulün azında da çoğunda da öşür farzdır.” buyurmuşlardır.

Tamamını okuyun

İslam

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

26 Nisan 2022 – 15:27

Ashâb-ı Kirâm, “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki, Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Ashâbına, İsrâîloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâhü Teâlâ’ya âsî olmadan- seksen sene ibadet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da bundan dolayı hayret etmişlerdi.

Cebrâîl (a.s.) geldi ve “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik) meâlindeki âyet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kirâm buna çok sevindiler.

KADİR GECESİ’NDE NE YAPILIR?

Bu gece dört rekât Kadir Gecesi namazı kılınır:

1’inci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

2’nci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

4’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

100 defa da Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” duası okunur ve dua edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınır. (Duâ ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Tamamını okuyun
Advertisement
Avrupa3 saat önce

İspanya’da normalin üstünde yağış olmasına rağmen tarihi kuraklık yaşanıyor

İngiltere4 gün önce

Johnson: Hayat pahalılığına karşı kamu destekleri yetersiz kaldı

Amerika5 gün önce

Beyaz Saray eski danışmanı Bannon: Derin devlet Trump’a suikast düzenlemeyi planlıyor

Avrupa6 gün önce

Avrupa’da enerji krizi rekor fiyatlarla derinleşiyor

Türkiye6 gün önce

TZOB uyardı: Önlem alınmazsa süt fiyatları daha da artacak

İngiltere1 hafta önce

İngiltere’de mali kriz: “Kızım yemek yiyebilsin diye öğün atlıyorum”

Genel2 hafta önce

AKPKK rejimi, milletin milyarlarca lirasını çöpe attı

Fransa3 hafta önce

Fransa’da kuraklık tehlikesi

Teknoloji3 hafta önce

Microsoft ve Alphabet’in bilançoları beklentileri karşılayamadı

Genel3 hafta önce

Organ kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan 4 sanık ilk duruşmada tahliye oldu

Gündem3 hafta önce

‘İnsan kaçıran savcı da var, milyon dolar karşılığı sipariş operasyon yapan da’

Amerika3 hafta önce

Amerika halkı, yakında bir iç savaş çıkacağına inanıyor

Türkiye3 hafta önce

“Soylu’nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum”

Türkiye4 hafta önce

Uyuşturucu baronu savcının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Gündem4 hafta önce

Uyuşturucu operasyonu: Savcı uyuşturucu baronu, polisler kurye çıktı

Türkiye4 hafta önce

Silineceği söylenen KYK faizleri anaparaya dahil edildi, sisteme giren öğrenciler neye uğradığını şaşırdı

Çin1 ay önce

Çin Dışişleri Bakanı: Batı, Ortadoğu’nun iç işlerine karışmayı bırakmalı

Avrupa1 ay önce

Fransa’da orman yangınlarında on bin kişi tahliye edildi

Amerika1 ay önce

“Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim”

Gündem1 ay önce

Türkiye’nin bir çok şehrinde buğday tarlaları yakılıyor

Amerika1 ay önce

Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonu açıldı: Sübyancılık ve uyuşturucu sapkınlıkları ortaya çıktı

Sağlık1 ay önce

Dişlerinizi sizin yerinize fırçalayacak minik robotlar icat edildi.

Avrupa1 ay önce

ABD merkezli Uber şirketinin taksi piyasasına savaş açarken hükumetler nezdinde yasaları çiğnemiş

İngiltere1 ay önce

Johnson’a destek düşüyor: İstifa eden bakanların sayısı 18’e yükseldi

Avrupa1 ay önce

İtalya’nın Verona ve Pisa şehirleri kuraklık nedeniyle su kaynaklarını kısıtlıyor

Türkiye3 hafta önce

“Soylu’nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum”

Gündem4 hafta önce

Uyuşturucu operasyonu: Savcı uyuşturucu baronu, polisler kurye çıktı

Genel2 hafta önce

AKPKK rejimi, milletin milyarlarca lirasını çöpe attı

Türkiye4 hafta önce

Silineceği söylenen KYK faizleri anaparaya dahil edildi, sisteme giren öğrenciler neye uğradığını şaşırdı

Türkiye4 hafta önce

Uyuşturucu baronu savcının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Gündem3 hafta önce

‘İnsan kaçıran savcı da var, milyon dolar karşılığı sipariş operasyon yapan da’

Genel3 hafta önce

Organ kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan 4 sanık ilk duruşmada tahliye oldu

Amerika3 hafta önce

Amerika halkı, yakında bir iç savaş çıkacağına inanıyor

Fransa3 hafta önce

Fransa’da kuraklık tehlikesi

İngiltere1 hafta önce

İngiltere’de mali kriz: “Kızım yemek yiyebilsin diye öğün atlıyorum”

Teknoloji3 hafta önce

Microsoft ve Alphabet’in bilançoları beklentileri karşılayamadı

Türkiye6 gün önce

TZOB uyardı: Önlem alınmazsa süt fiyatları daha da artacak

Amerika5 gün önce

Beyaz Saray eski danışmanı Bannon: Derin devlet Trump’a suikast düzenlemeyi planlıyor

İngiltere4 gün önce

Johnson: Hayat pahalılığına karşı kamu destekleri yetersiz kaldı

Avrupa6 gün önce

Avrupa’da enerji krizi rekor fiyatlarla derinleşiyor

Avrupa3 saat önce

İspanya’da normalin üstünde yağış olmasına rağmen tarihi kuraklık yaşanıyor

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.